Daglig verksamhet Gården i Kristianstads kommun

Fredskog är en pedagogisk verksamhet för dig med en intellektuell funktionsnedsättning. Här anpassar du tempot efter dina behov och förutsättningar. Vi finns i Norra Åsum med närhet till ett naturskönt område.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att din vardag ska bli begriplig och hanterbar med hjälp av struktur och olika kommunikationshjälpmedel. Dagen anpassas efter dina önskemål och förmågor. Ibland arbetar vi i grupp, men även enskilt om du önskar det.

För dig kan vi erbjuda

 • Monteringsarbete
 • Bakning
 • Trädgårdsarbete
 • Skapande
 • Promenader/rörelse
 • Spel
 • Musik

Verksamhetens mål

Här får du möjlighet att arbeta i din takt och efter dina förutsättningar i en lugn miljö.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

 • Genomförandeplan upprättas efter dina behov, mål och intressen med din dagliga verksamhet.
 • Schema där du gör dina aktivitetsval, där du får svar på frågorna, när, vad, var och med vem.
 • Arbetsplatsmöte har vi i gång i månaden, där vi diskuterar verksamhetsfrågor och tar gemensamma beslut om vår verksamhet och hur vi önskar ha det.
 • Brukarundersökning är en enkät om min trivsel och miljö i din verksamhet, denna görs vartannat år.
Daglig verksamhet Gården i Kristianstads kommun

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?