Lokets dagliga verksamhet, inriktar sig till dig som är ung och har fått en demens/kognitiv sjukdom diagnos. För att komma till oss krävs att du har en diagnos före 65 års ålder, samt ett beslut från din handläggare att du tillhör personkrets 2. Du kan få vara här till du fyller 69 år.

Metoder

Du erbjuds schema som gör att du kan vara delaktig och känna dig trygg i vad som ska hända under dagen.

För dig kan vi erbjuda

Gemensamma aktiviteter med naturen i fokus.

Vi har förmiddags- och eftermiddagsgrupper. Vi kommer överens vad som passar dig/gruppen bäst, beroende på ork och möjligheter, allt för att alla ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten.

Förmiddagsgruppen är mer fysiskt aktiv. Vi har en buss som tar oss ut på promenader i naturen. Vi besöker olika platser i vår omgivning, samt museum, naturum, utställningar och bibliotek med mera.

Vi beställer lunch som vi äter tillsammans innan ni sedan avslutar dagen här.

Eftermiddagsgruppen har lugnare aktiviteter. Vi är främst i vår fina lokal och trädgård där vi har olika aktiviteter. Det kan till exempel vara att baka, vara kreativ med olika slags pyssel efter säsong och årstid, spela spel, måla, lyssna på musik, eller kanske högläsning. Vi har en trevlig stund och fikar tillsammans.

Verksamhetens mål

Vi arbetar för att du ska kunna få delta i anpassade meningsfulla aktiviteter, att du får vara en del i en gemenskap, få trygghet och glädje samt bra rutiner.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Vi har tillsammans en dialog om aktiviteter vi kan göra. Vi planerar en vecka i taget, vi gör genomförandeplan och arbetar med samtalsmatta. 

Välkomna!

Bildstöd daglig verksamhet Loket i Öllsjö

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?