Skulptörens köksgrupp har en central funktion i vår verksamhet, gruppen jobbar med olika servicefunktioner i huset. I gruppen möter du många olika personer som besöker våra olika verksamheter i huset.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), samtalsmatta och lågaffektivt bemötande.

För dig kan vi erbjuda

Skulptören erbjuder en individuell planering utifrån de olika aktiviteter vi erbjuder både individuellt eller i grupp såväl inne som ute.

Exempel på aktiviteter:

  • Servera lunch
  • Brygga kaffe
  • Diska
  • Städa
  • Tvätt
  • Baka
  • Plocka upp varor
  • Kiosk
  • Rörelse & träning

Verksamhetens mål

Skulptörens mål är att erbjuda ett stort utbud av stimulerande och meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö, som leder till utveckling, glädje och gemenskap.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande är lika viktiga och präglar vårt dagliga möte med dig.

Vi erbjuder alla en genomförandeplan och möjlighet att påverka utifrån individuell förmåga. Gruppen har regelbundna arbetsplatsmöten och erbjuds möjlighet att delta i brukarundersökning.

Skultören kök 740 px.jpg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?