Vi är en daglig verksamhet med närhet till både centrum och naturområden. Lingus är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder anpassade aktiviteter med visuella schema som skapar begriplighet samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en meningsfull sysselsättning.

AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda

  • Eget arbetsrum
  • Pedagogiska spel
  • Fysisk aktivitet (promenader)
  • Data/surfplattor/aktiv skärm
  • Serviceuppdrag: postrunda, varuleverans
  • Skapande
  • Sinnesstimulering
  • Musikstund/teckenstund
  • Utflykter/upplevelser med verksamhetsbuss

Verksamhetens mål

Utifrån individens behov använda kommunikativa och kognitiva hjälpmedel och metoder genom bildstöd, samtalsmatta, pekprat, ritprat och pecs för att främja ökad delaktighet i genomförandeplanen.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Vi främjar delaktighet, självbestämmande och medbestämmande. Du påverkar din dag genom olika valmöjligheter, arbetsplatsmöten, brukarundersökning och genomförandeplansmöten.

Lingus bildstöd

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?