Daglig verksamhet som både har närhet till centrum och naturområden. Verksamheten är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en meningsfull sysselsättning.

AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda

  • Eget arbetsrum
  • Pedagogiska spel
  • Fysisk aktivitet: promenader
  • Data/surfplattor
  • Serviceuppdrag: postrunda, varuleverans
  • Industri/legoarbeten
  • Trädgårdsarbete
  • Sinnesstimulering
  • Musikstund
  • Utflykter/upplevelser med verksamhetsbuss

Verksamhetens mål

Utifrån individens behov använda kommunikativa och kognitiva hjälpmedel och metoder såsom bildstöd genom samtalsmatta, pekprat, ritprat, pecs för att främja ökad delaktighet i genomförandeplanen.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På Lingus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande, du kan påverka din dag genom: valmöjligheter, arbetsplatsmöten, brukarundersökning och genomförandeplansmöten.

Pictostatbilder på aktiviteter på Lingus

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?