Missbruk och beroende

Det finns hjälp att få för dig som har missbruks- eller beroendeproblem. Inom vuxenvården finns olika hjälp att få för att du ska komma till rätta med dina problem.

Om du eller någon i din närhet har problem med ett beroende, till exempel missbruk av alkohol, beroendeframkallande droger eller problem med spel om pengar, kan vi hjälpa dig. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete.

Du som är 20 år eller äldre är välkommen till oss ensam eller tillsammans med din familj. Du och personal kommer tillsammans överens om var ni ska träffas.

Du som är under 20 år tar kontakt med mottagningsteamet barn och unga.

Du som är under 25 år kan även själv ta kontakt med Ungdomsvården och Maria Skåne Nordost om du vill ha hjälp med missbruk och beroende.

Du kan få hjälp med

 • stödsamtal
 • råd
 • planering
 • tillfälligt motivationsboende.

Gör en ansökan för att få hjälp

Anhörigstöd - Vändpunkten

Vändpunkten Kristianstad finns för dig som är 18 år eller äldre, anhörig eller närstående till någon i din närhet som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter.

När någon i din närhet har ett missbruk- eller beroendeproblem är det lätt att att du som är närstående blir förvirrad, rädd, ledsen och arg. Du behöver hjälp med att förstå vad det är som händer. Att prata med andra med liknade erfarenheter kan vara till hjälp.

Kom ihåg:

 • Det är inte ditt fel att någon missbrukar alkohol eller droger.
 • Du är inte ensam.
 • Du har rätt att få hjälp för din egen skull.
 • Att prata med andra i liknande situation kan hjälpa.
 • Vi kan hjälpa dig.

En gång i veckan under 14 veckor träffar du andra anhöriga i liknande situation och får kunskap, stöd och gemenskap i form av föreläsningar, gruppsamtal och fika.

Nya grupper startar varje vår- och hösttermin. Välkommen att kontakta oss för mer information.

På Vändpunkten har vi:

 • Tystnadsplikt och du kan vara anonym hos oss.
 • Vi registrerar inte ditt besök och du måste inte ha ekonomiskt bistånd för att komma till oss.
 • Gratis gruppverksamhet.

Vår personal har stor erfarenhet och har utbildning i att leda grupper för närstående. Vi använder en pedagogiskt metod med terapeutiska effekter.

Besöksadress:
Kanalgatan 24
291 34 Kristianstad

072-885 82 73

Lönnen - ett samtal ska göra skillnad

Vi finns för dig när det känns som om bekymren fått övertag i ditt liv och du behöver hjälp för att få en förändring. Till oss kan du vända dig för egen del, tillsammans med din partner eller tillsammans med din familj för att få samtalsterapi.

För dig som har problem och dina anhöriga

Till oss kommer du som:

 • Är orolig att du har ett missbruksproblem. Kanske dricker du för mycket, använder droger eller har problem med spel om pengar.
 • Är anhörig till någon som har missbruksproblem.
 • Mår dåligt och har svårt att få vardagen att fungera.
 • Har konflikter och problem i familjen eller du upplever svårigheter i en relation till någon närstående.

I samtal arbetar vi tillsammans med dig för att du ska finna dina egna lösningar och hitta nya vägar mot det som du vill uppnå. Vi fokuserar på dina relationer och det sammanhang du lever i. Målet är att samtalen ska göra skillnad för dig och leda till förändring i ditt liv.

Lönnen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder samtalsbehandling till individer, par och familjer som är bosatta i Kristianstads kommun. Lägsta åldersgräns är 13 år.

Vi har ingen registrering eller journalföring

På Lönnen har vi:

 • Ingen registrering eller journalföring.
 • Tystnadsplikt enligt sekretesslagen.
 • Vi är socionomer och familjeterapeuter.
 • Samtalen är kostnadsfria.

Du är välkommen att ringa till oss på Lönnen på telefonnummer 044-13 49 39, om du vill få mer information och ställa frågor eller för att boka en tid för samtal.

Lönnens Öppenvård
044-13 49 39

Besöksadress
JH Dahlsgatan 23
291 32 Kristianstad

Maria Skåne Nordost

Maria Skåne Nordost är en mottagning för dig som är under 25 år och har problem med alkohol eller andra droger.

Även du som är närstående till en ungdom under 25 år som har problem med alkohol/narkotika kan erbjudas stödsamtal hos oss.

Tyggårdsgruppen - en väg till förändring

Tyggårdsgruppen erbjuder enskilda samtal för dig som fyllt 18 och upplever att du fastnat i din situation och vill komma vidare. Du som bor, arbetar eller studerar i Kristianstads kommun kan ta kontakt för att boka en samtalstid. Kom ihåg att även en resa på tusen mil börjar med ett enda steg.

Du kan komma till oss om:

 • Du är orolig över ditt drickande.
 • Du har missbruks- eller beroendeproblem.
 • Du är anhörig till någon som har eller har haft beroendeproblematik.
 • Du har varit med om svåra situationer eller händelser och är i behov av krisbearbetning.

Vi som arbetar på Tyggårdsgruppen är socionomer och har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar utifrån en psykodynamisk grund och utgår från din livsberättelse, dina erfarenheter och dina egna resurser. Vi har ett synsätt där den enskilde hör ihop med sitt sammanhang vilket betyder att vi kommer prata om det du har runt omkring dig, relationer och händelser i ditt liv.

 • Vi har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.
 • Vi har ingen registrering eller journalföring.
 • Samtalen är kostnadsfria.

Säkrast når du oss på vår telefontid. På övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

Ring till oss för att boka tid

Måndag-fredag 11-12
044-13 49 40

Besöksadress
JH Dahlsgatan 21
291 32 Kristianstad

Ungdomsvård

Till Ungdomsvården kan du som är 16-25 år och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem.

Carpe diem - fånga dagen utan droger

Carpe Diem är en missbruksbehandling som tar emot människor med alkohol- och drogberoende från 18 års ålder. Vi kan vara ett alternativ för dig som vill leva ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen bygger på Anonyma Alkoholisters och Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram och på Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten.

Har drickandet eller drogandet tagit över ditt liv? Behandling på hos oss kan göra det möjligt för dig att hitta vägen till ett värdigt och nyktert liv.

Så får du hjälp hos oss

För att få behandling på Carpe Diem behöver du göra en ansökan hos vuxenvården. Du är välkommen att kontakta oss på telefon för att veta mer om behandlingen. Om du redan är aktuell inom vuxenvården kan du prata med din handläggare. Du som inte har någon handläggare ringer till kommunens medborgarcenter.

Behandlingen, steg för steg

Behandlingstiden börjar med grundbehandling under minst 9-12 veckor på dagtid, måndag till fredag. Den kan förlängas efter behov. Därefter finns det möjlighet att gå på efterbehandling en kväll i veckan under ett års tid.

Behandlingen är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal, föreläsningar och hemuppgifter. En gång i veckan har vi mindfulness och meditation. Behandlingen sker i grupp om högst nio personer. I grundbehandlingen ingår lunch.

Du som är anhörig

Du som är anhörig till någon som har problem med beroende kan behöva stöd för egen del. På Carpe Diem kan du få kunskap om beroende, medberoende och vägledning om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Norreport

gul byggnad med bruna bjälkar

På Norreport erbjuder vi kommuninvånare öppenvårdsinsatser riktade mot nykterhet, drogfrihet och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Insatserna genomförs både enskilt och i grupp.

Vissa grupper är öppna för alla och vissa kräver myndighetsbeslut. Utbudet uppdateras kontinuerligt för att möta behov som finns hos våra klienter.

Du som har önskemål eller förslag på grupper och insatser är välkommen att höra av dig till oss. Du som arbetar med en klient som behöver bistånd för att vara med i någon av våra grupper eller insatser tar kontakt med aktuell handläggare på vuxenvården.

Schema för grupper uppdateras löpande. Just nu erbjuder vi följande grupper:

 • CRA (Community reinforcement approach) - biståndsbedömd insats. Område: behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.
 • SAM (samsjuklighetsbehandling) - biståndsbedömd insats. Område: manualbaserad behandling av två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt.
 • Återfallsprevention - biståndsbedömd insats. Område: behandling mot återfall av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.
 • Motivationsgrupp – frivillig insats. Område: motivation för att leva ett liv fri från substanser.
 • Fredagar på Norreport – frivillig insats. Område: eftermiddagsfika med aktiviteter.

Se schema: grupperna markerade i fetstil kräver biståndsbeslut, övriga grupper är öppna för alla kommuninvånare.

Schema för grupperna

Grupp

Dag och tid

CRA

Måndagar och torsdagar klockan 9.00-15.00


Tisdagar klockan 10.00-15.00


Fredagar klockan 9.00-12.00

Fredagar på Norreport

Fredagar klockan 13.00-15.00

Motivationsgrupp

Tisdagar klockan 13.30-14.30


Torsdagar klockan 10.00-11.00

SAM

Måndagar och onsdagar klockan 9.00-11.00

Återfallsprevention

Tisdagar och torsdagar

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?