Opus är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Opus är en daglig verksamhet vars arbetsuppgifter är snickeriarbete, skapande, montering, städ och köksarbete.

Metoder

Tydliggörande pedagogik som schema och arbetsbeskrivningar.

För dig kan vi erbjuda

Snickeriarbeten: Spika ihop lådor efter mallar, borrning av insektshotell och målning m.m.

Monteringsarbeten: Montera ihop produkter, sätta på etiketter på produkter, packa dem i olika förpackningar och
ompackning av t.ex. skruvar.

Skapande: I skapandegruppen använder vi vår fantasi, glädje och skaparlust. Här kan man prova olika tekniker. Till exempel virka, pärla, sy, brodera, måla, skriva och fotografera. Här jobbar du både enskilt och i grupp.

Köket: Här sköter man olika köks sysslor som utdelning av mat, bakning, diskning, torka bord och städning.

Verksamhetens mål

Att man ska få meningsfulla och utmanande uppgifter som man kan utföra med stöd av mallar, scheman, arbetsbeskrivningar och handledning. Detta för att få en personlig utveckling och ett arbete man klara av och kan vara stolt över.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På Opus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom att man kan påverka sin dag genom val, arbetsplatsmöte, brukarundersökning och genomförandeplansmöte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?