Opus är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Hos oss arbetar vi med snickeriarbete, skapande, montering, städ och köksarbete.

Metoder

Vi använder oss av tydliggörande pedagogik som schema med bild och text och arbetsbeskrivningar.

För dig kan vi erbjuda

  • Snickeriarbeten: Spika ihop lådor efter mallar, borrning av insektshotell och målning m.m.
  • Monteringsarbeten: Montera ihop produkter, sätta på etiketter på produkter, packa dem i olika förpackningar och ompackning av t.ex. skruvar.
  • Skapande: I skapandegruppen använder vi vår fantasi, glädje och skaparlust. Här kan man prova olika tekniker. Till exempel virka, pärla, sy, brodera, måla, skriva och fotografera. Här jobbar du både enskilt och i grupp.
  • Köket: Här sköter man olika köks sysslor som utdelning av mat, bakning, diskning, torka bord och städning.

Verksamhetens mål

Vårt mål är att du ska ha en meningsfull sysselsättnng och personlig utveckling och känna dig stolt över det du klarar av. Vi arbetar med stöd av mallar, scheman, arbetbeskrivningar och handledning.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

På Opus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom att man kan påverka sin dag genom val, arbetsplatsmöte, brukarundersökning och genomförandeplan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?