Bild på en digital skärm som beskriver olika aktiviteter på en daglig verksamhet som heter Kanonen.

Kanonen är en daglig verksamhet som riktar sig till dig med en intellektuell funktionsnedsättning som trivs i en lugn arbetsmiljö.

Metoder

Vi jobbar med tydliggörande pedagogik genom att anpassa dagen utifrån ditt behov och hjälper dig att konkretisera, skapa lugn och förberedelse via schema, tidshjälpmedel och rutiner. Det gör vi genom bildstöd och text.

För dig kan vi erbjuda

De flesta aktiviteterna utförs individuellt.

  • Montering och paketering
  • Hantverksarbete och återbruk
  • Skötsel av området utomhus
  • Data med pedagogiska spel
  • Promenader
  • Musik

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

På Kanonen främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom du är med och bestämmer din dag genom val, arbetsplatsmöte, brukarundersökning och  genomförandeplansmöte.

Välkomna!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?