Anhöriga och frivilliga

Att vara anhörig och ge extra omsorg och stöd till någon närstående är värdefullt, både för den som vårdas och den som vårdar.

Ibland kan det kännas som det mest naturliga i världen och ibland väldigt ensamt och betungande. Då är det bra att veta att det finns stöd att få.

Frivilligt arbete och intresseorganisationer

Vill du göra något meningsfullt? Du och din tid behövs som frivillig inom omsorgen. Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig ideellt som frivillig.

Syftet med frivilligt socialt arbete är att:

  • Motverka ofrivillig ensamhet och isolering
  • Ta tillvara på människors vilja att engagera sig och på detta sätt möta upp behovet av ideella insatser.

Genom frivilliga insatser skapas positiva mervärden för alla inblandande. Frivilliga insatser är ett komplement och får inte ersätta uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen.

Föreningar och organisationer

Afasiföreningen Skåne Län

Läs mer om Afasiföreningen Skåne Län som är en idéell patientförening.

Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Läs mer om organisationen i Sverige för människor med nedsatt rörelseförmåga.

Riksförbundet FUB

Läs mer om Riksförbundet FUB som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.

Bli stödfamilj

Familjer med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning och tid för återhämtning. Då kan en stödfamilj vara till.stor hjälp. Stödfamiljen ger även möjlighet till miljöombyte för barnet eller ungdomen.

Som stödfamilj tar du hand om barnet några dygn i månaden. Du behöver ingen utbildning men ska vara över 18 år och kunna erbjuda en trygg och stabil tillvaro. En stödfamilj kan se ut på flera olika sätt. Du kan vara ensamstående eller leva i ett parförhållande, med eller utan egna barn.

Ersättning

Vi följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer om ersättning till stödfamiljer. Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning.

Vill du bli stödfamilj?

Om du vill bli stödfamilj gör vi först en utredning där vi bland annat begär utdrag om dig ur belastnings- och socialregistret. Därefter får du träffa familjen. Om allt känns rätt för samtliga parter startar vi planering för barnets eller ungdomens vistelse hos dig.

Välkommen att kontakta Medborgarcenter – du behövs!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?