Resor och färdtjänst

För dig som är senior eller yngre med funktionsnedsättning finns det olika alternativ till att resa, beroende på dina behov. Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Skånetrafikens seniorbiljett

Res gratis med Skånetrafikens seniorbiljett. Alla invånare i Kristianstads kommun över 75 år får fria resor med Skånetrafiken inom kommunen. Resekort (seniorbiljetten) skickas hem till alla som har rätt till det.

Du kan åka så ofta du vill eller bara ibland när det passar dig. Det bestämmer du själv. Huvudsaken är att din vardag blir enklare! Läs mer i broschyren om Skånetrafikens seniorbiljett här:

Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som beviljas färdtjänst reser då med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

Sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta bra alternativ. Kanske kräver ditt hälsotillstånd resa med taxi.

Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrad.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?