Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller att inkomsterna inte räcker till. Kristianstads kommun kan ge dig råd och stöd i frågor om din ekonomi.

Ekonomisk planering

Har du skulder eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomisk planering av kommunens budget och skuldrådgivare. Mer information hittar du via länken nedan.

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du prova om du få ekonomiskt bistånd. Det kallas också försörjningsstöd och hette tidigare socialbidrag.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Kristianstads kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska kunna försörja dig själv så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt bistånd är bara aktuellt om du inte kan klara din ekonomi på andra sätt. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Som gifta eller sambor ska ni göra en gemensam ansökan.

Via e-tjänsten Mitt försörjningsstöd kan du ansöka om ekonomiskt bistånd och följa ditt ärende.

Räkna ut gränsen för bistånd

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Våra kontaktvägar

Har du inte kontakt med en socialsekreterare och vill ha svar på allmänna frågor om försörjningsstöd eller göra en ansökan? Kontakta kommunens Medborgarcenter där du får berätta kort vad du behöver hjälp med och lämnar dina kontaktuppgifter.

En handläggare ringer upp dig för att prata igenom din situation. Görs bedömningen att det kan finnas ett biståndsbehov så bokas du in på ett besök för fortsatt samtal, stöd kring ansökan och inhämtande av underlag som krävs för att utreda ansökan.

 

Du som redan har kontakt med oss

Har du kontakt med en socialsekreterare inom försörjningsstöd kontaktar du hen direkt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?