Kulturverksamheten är en kommunal daglig verksamhet, för dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Kulturverksamheten är ett komplement till övriga dagliga verksamheter.

Vi erbjuder olika kulturaktiviteter flera gånger i veckan.

DV Kulturverksamheten driver också ambulerande kulturverksamhet,
hos andra dagliga verksamheter.

Tillsammans med oss får du möjlighet att:

 • arbeta som kulturarbetare
 • uppleva och utöva kultur på arbetstid
 • uppleva och utöva kultur på fritiden

I samarbete med Kulturhuset Barbacka och Studieförbundet Vuxenskolan skapar vi kreativa mötesplatser.

Metoder

Genom att utgå från människors förmågor ges möjlighet till individuellt växande.

 • Alla människor är lika värda
 • Alla människor har samma rättighet
 • Människor med funktionsvariationer har rätt att uppleva och utöva kultur
 • Vår grundidé är närvaro, delaktighet och utmaning

För dig kan vi erbjuda

Ett varierat utbud av kulturaktiviteter såsom; musik, drama, dans, skapande, konst, scenframträdanden, kulturmötesplatser samt kulturläger på sommaren.

Verksamhetens mål

 • deltagarna ska uppleva och få möjlighet att prova på olika sorters kulturuttryck
 • var och en ska få möjligheten att uppleva glädjen i att skapa
 • att hen är viktig i sitt eget kreativa uttryck
 • spänningen i att bli utmanad
 • att möjliggöra och bejaka personlig utveckling för varje enskild deltagare
 • att öppna upp för nya insikter både på ett konstnärligt och ett mänskligt plan

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Varje aktivitet startas med planering och genomgång. Här får varje deltagare lyfta fram sina egna tankar och åsikter.

Vi bestämmer så mycket vi kan tillsammans. Alla ska ha rätt att få höras, synas och respekteras!

Välkommen!

Kulturverksamhetens bildbeskrivning

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?