Senior, äldre

Vi vill ge dig möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi erbjuder förebyggande insatser och aktiviteter, omsorg i form av hemsjukvård och olika stödinsatser som hemtjänst, vård- och omsorgsboende med mera.

Vår verksamhet

Viktiga stödinsatser är hemtjänst, dagverksamhet, hemsjukvård, anhörigstöd, demensstöd, bostadsanpassning, kontaktperson, trygghetslarm, fixarna, korttidsboende, vård- och omsorgsboende och mötesplatser för gemenskap och aktiviteter. De flesta insatser kräver att du får ett beslut från en biståndshandläggare.

Kontaktmannen ansvarar bland annat för att ta fram en genomförandeplan för att du ska få en trygg och säker omvårdnad utifrån dina behov och önskemål. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners. Du kan alltid vända dig till kontaktmannen om du har frågor och synpunkter.

Mötesplatserna

Mötesplatserna är en del av omsorgsförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Vi har volontärer och samverkar med idéburen sektor för att tillsammans öka delaktigheten i vårt samhälle. Tillsammans med oss kan du hålla i aktivitet på mötesplats eller vara en social kontakt till enskilda personer.

Värdighetsgaranti

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

För att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende görs kvalitetsundersökningar. Du hittar dem under respektive hemtjänstgrupp och boende.

Kultur i äldreomsorgen

Kristianstads kommun satsar på kultur i äldreomsorgen som ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har under många år arbetat och implementerat kultur för äldre i äldreomsorgen.

Vi har kulturombud ute på våra vård- och omsorgsboende. De har en nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare av kultur ute i verksamheterna.

Tillfällig vistelse

Du som tillfälligt ska vistas i Kristianstads kommun och behöver insatser kan ansöka om tillfällig vistelse via din hemkommun.

Kontakta biståndshandläggare i din hemkommun i god tid innan din vistelse. Din biståndshandläggare tar sedan kontakt med oss i Kristianstads kommun. Vi behöver få in ansökan från din kommun minst tre veckor innan din vistelse. Används hjälpmedel i din ordinarie bostad ska du ta med dessa under din tillfälliga vistelse i Kristianstad.

Information till biståndshandläggare i hemkommunen

Biståndshandläggare i hemkommunen utreder och beställer insatserna via e-tjänsten. Viktigt att underlag är fullständigt ifyllt för att verkställas.

Våra politiker

Via länkarna nedan kan du söka efter politiker, parti, nämnd eller styrelse för att se vilka politiker som bor på din ort samt hitta kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, nämnder och även en del beredningar och utskott.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?