autismverksamhet Agda

Daglig verksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism. Vi ger dig möjlighet till livslångt lärande och en meningsfull sysselsättning i vardagen.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade aktiviteter som tydliggörs med visuella schema. Att deltagaren förstår och kan använda sitt schema skapar begriplighet och gör vardagen hanterbar. Vi använder tidshjälpmedel för att tala om hur länge en aktivitet pågår.

AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation används för att stödja kommunikation.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och strävar efter att du ska få en bra balans och förmåga till ökad kunskap och utveckling.

För dig kan vi erbjuda

  • Eget arbetsrum och/eller möjlighet att göra aktiviteter tillsammans
  • Musik, sång och rörelse
  • Fysisk aktivitet: promenader, gemensam och/eller individuell gympa
  • Sinnesstimulering
  • Lek för att bearbeta intryck, utveckla fantasi samt utveckla samarbete och kommunikationsförmåga
  • Individuella aktiviteter utefter intressen och förmågor

Verksamhetens mål

Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism ska ges möjlighet till livslångs lärande och en meningsfull sysselsättning i vardagen.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

På Agda främjar vi delaktighet genom olika val i ditt visuella schema. Du som deltagare har alltid närvarande personal som kan uppfatta och tolka kommunikationen. Vi skapar medbestämmande på arbetsplatsen genom att delta i brukarundersökning och du har även möjlighet att vara delaktig i din genomförandeplan.

Välkommen!

Bildbeskrivning daglig verksamhet Agda

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?