Skattecaféet är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Skattecaféet är integrerad verksamhet på Skatteverket i Kristianstad.

Metoder

Vi använder bildstöd som tydliggörande till schema och recept.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en naturlig del i vardagen.

För dig kan vi erbjuda

Cafè sysslor såsom baka, bre frallor, förbereda luncher, diska, brygga kaffe och stå i kassan.

Verksamhetens mål

Att du ska kunna känna dig trygg i ditt arbete. Vi arbetar efter att anpassa arbetet till var och ens individs behov och förmågor. Du ska utvecklas i din takt och tillsammans arbetar vi för att öka din självständighet och hjälpa dig komma vidare på individintegrerad verksamhet om så är din önskan.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På Skattecaféet främjar vi delaktighet, självbestämmande, och medbestämmande genom att du är med och påverkar hur din arbetsdag ska se ut genom schemaläggning på morgonsamling.

Vi har regelbundna arbetsplatsmöten och individuella samtal vid behov.

Du har genomförandeplansmöte, där du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar och behov.

Brukarundersökning genomförs vartannat år, då du svarar på en enkät om hur du upplever ditt stöd i verksamheten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?