Slättängsskolan

Slättängsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har en F-6 del och en 7-9 del, som även har handbollsprofil.

Om oss

Slättängsskolan F-6 har ca 170 elever och 20 personal.

Vårt fritidshem för de yngre barnen och klubbverksamheten för de äldre barnen är integrerad i verksamheten och i våra ordinarie lokaler. Här har vi ca 80 barn inskrivna.

Fritidsverksamhet

Fritidshemmet/klubben har öppet varje dag 6.30-18.00. På morgonen är alla fritidsbarn tillsammans och de barn som så önskar erbjuds frukost. Efter skolan är fritidshemmet öppet för barnen i F-2, och fritidsklubben för barnen i åk 3-6. Fritids tar in alla barn som behöver omsorg. Vi erbjuder även tillfällig placering till exempel vid kortare arbete.

På Slättängsskolans fritidshem och fritidsklubb vill vi att barn och föräldrar ska känna trygghet. Vi erbjuder en pedagogisk och meningsfull verksamhet. Vi vill att barnen ska få en bra grund att stå på vad gäller etik och moral och på ett naturligt sätt delta i det sociala samspelet. Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till självständiga individer för att de ska kunna ta ansvar och klara sig på egen hand i samhället. Vi vill även ge dem demokratiska värderingar. Barnen ska ges möjlighet att hitta ett fritidsintresse som passar just dem.

Mål för skola och fritidshem

Vi vill:

  • Att eleverna ska känna trygghet, delaktighet och glädje. 
  • Att kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all verksamhet. 
  • Skapa och erbjuda en stödjande miljö för hälsa och lärande. 
  • Att eleven ska ta ansvar och förstå sitt eget lärande samt utveckla ett kritiskt tänkande. 
  • Att kunskapsmålen skall nås samt att praktiska, sinnliga och estetiska aspekter uppmärksammas. 
  • Att meningsfullhet, lust och nyfikenhet ska prägla barnens lärande. 
  • Öka läsglädjen, läskunnigheten och läsförståelsen. 
  • Skapa ett rikt, varierat och nyanserat språk och kommunikation både mellan barnen och med vuxna
  • Ha en ärlig och öppen kontakt med föräldrarna.

Om Slättängsskolan 7-9

På skolan har vi ett elevcafé, ett stort skolbibliotek, en stor idrottshall samt en stolt handbollstradition.

Övrig information för hela skolan

På vårt kansli finns förutom skolans ledning också ledningen för skolområde västra. Skolan har bibliotek, idrottshall, hemkunskap- och slöjdsalar. Vi har elevhälsa med skolsköterska, kurator samt skolläkare (efter behov). Skolmaten serveras i vår matsal och tillagas i skolköket på skolan. På våra plattformar unikum och edlevo (appar) hittar ni information som t.ex. veckobrev, elevernas kunskaper, ledighetsansökan samt hur man registrerar fritidsschema.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Kontakt elevhälsoteam

 

Befattning

Namn och epost

Telefonnummer

Skolsköterska

Hanna Jeppsson

Skicka epost

0733 - 135565

Kurator F-6

Alexandra Friberg

Skicka epost

0729 - 909352

Kurator 7-9

Malin Månsson

Skicka epost

0733 - 135562

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?