Rinkaby skola

Rinkaby skola är en idyllisk liten byskola med anor från sent 1800-tal. Skolan är belägen mitt i byn med kyrkan som närmaste granne. Hos oss går elever i årskurs F-6.

Om oss

Rinkaby skola är en idyllisk liten byskola med anor från sent 1800-tal. Skolan är belägen mitt i byn med kyrkan som närmaste granne. Byn ligger mellan Kristianstad och Åhus och har bra bussförbindelser. Skolan har eget skolkök och nyrenoverad matsal.

Skolan har ca 85 elever i årskurserna F-6. På eftermiddagarna erbjuder skolan fritidsverksamhet. Vårt stora skolhus är nyrenoverat, med bland annat ommålning, byte av fönster och nytt golv i gymnastiksalen.

Hur jobbar vi?

På Rinkaby skola arbetar vi för att skapa trygghet, trivsel och gemenskap. Vi utgår från elevernas erfarenhet och intressen när vi planerar vår undervisning. Vi arbetar med olika samtalsmetoder. Samtalet med eleven är viktigt och vi använder oss av olika arbetssätt för att främja elevens utveckling. Vi har en tydlig struktur och varierar arbetsmetoderna. Vi har ett starkt och gott kollegialt samarbete och arbetar tillsammans för att utveckla skolan.

Vi förklarar tydligt för eleverna vilka mål de ska uppnå. Genom elevens delaktighet är det lättare  att utvärdera uppnådd kunskap. På så vis utmanas och motiveras eleverna så att de i högre grad kan ta ansvar för sitt lärande. På Rinkaby skola har vi ett starkt och gott kollegialt samarbete och arbetar tillsammans för att utveckla skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet alla vardagar mellan klockan 6.30 och 18.30. Här går barn i åldrarna 6-12 år. Vi arbetar med olika temaområden på fritids, till exempel rörelse och hälsa.

Vår verksamhet strävar efter att eleverna skall ha en lärande fritid. Ett av våra mål är att öka elevernas inflytande och ansvar på fritidshemmet, samt att göra dem medvetna om att de har ett inflytande utöver verksamheten. Varje vecka har eleverna en rad olika aktiviteter man kan välja på. Här kan eleverna prova på något nytt, stärka gruppen och samtidigt lära känna barn i andra åldersgrupper. Eleverna blir en del av vår verksamhet. Våra aktiviteter har alltid en koppling till läroplanen.

För de elever som vill erbjuder vi läxhjälp i lugna lokaler. Vi vill erbjuda eleverna ett helhetsperspektiv där vi på fritidshemmet samarbetar med skolan.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger som med sina olika kompetenser stöttar eleverna under deras skoltid.

Kravmärkt skola

På skolan serveras lunch som är tillagad i skolans kök. Råvarorna väljs med omsorg och maten håller en hög kvalité. Köket är dessutom KRAV-certifierat. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?