Sånnaskolan i Åhus är en nybyggd skola för årskurserna F-6 som invigdes höstterminen 2020. Skolan ligger på samma gång belägen i centrala Åhus som i närhet till det kulturlandskap med magra och sandiga marker som givit skolan dess namn, Sånnarna.

Vår verksamhet

Skolan är arbetsplats för cirka 545 elever och 80 personal. Skolan har tre paralleller och har dessutom ett separat Montessorispår, sammanlagt 22 klasser.

Information om ansökan till förskoleklass i Montessorispåret

Alla som ansöker om skolplacering till Sånnaskolan kan önska att söka sig till Montessorispåret. Det är nio elever som tas in i förskoleklassen varje skolstart. Överstiger antalet sökande nio elever så lottas platserna av rektorerna och skolchefen.

Ansök så här

  • Du gör en aktiv intresseanmälan via mejl till någon av rektorerna Rickard Svenesson (skicka e-post) eller Charlotta Jeppsson (skicka e-post). Där skriver du som vårdnadshavare att ni väljer att ansöka om plats på montessorispåret och skriver även barnets namn och personnummer.
  • Du kommer att få en bekräftelse vi mejl att vi tagit emot din ansökan.
  • När du får din skolplacering ser du om ditt barn har kommit med.
  • Gällande ansökan till fritidshem görs den separat och kan göras så snart skolplaceringen är klar.

Elevhälsa

Kurator, Sandra Eriksson
044-13 20 55
Skicka e-post

Skolsköterska, Ann-Kristin Ackefelt
0733-13 47 06
Skicka e-post

Skolvärd Sånnaskolan
073-313 96 47
Skicka e-post

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?