Milnerskolan är en grundskola för elever i årskurs 4-9. Skolan är placerad mellan Österäng, Hammar och centrala Kristianstad, med närhet till skogsområdet Björket. På skolan finns också fritidshem.

Om oss

Hösten 2023 startade Milnerskolan som en grundskola i åk 4-9. Första läsåret startar verksamheten med årskurs 4 till 7 för att därefter byggas på med årskurs 8 och 9 påföljande år. Hammars skolas mellanstadie flyttar till Milnerskolan. Hammars skola och Milnerskolan utgör ett skolspår och står för en samsyn när det gäller lärande, normer och värde. Samarbete mellan lärarna på de olika skolorna underlättar övergången för elever och vårdnadshavare.

Skolan är byggd för tre paralleller och kommer att ha plats för ca 450 elever. Vårt arbetssätt är målinriktat, där pedagogik med inriktning på hållbar utveckling ger eleverna goda möjligheter att nå såväl kunskapsmål som mål kring trygghet & trivsel. På skolan finns ett skolbibliotek kombinerat med aula.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett nybyggt KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Fritidsklubb

Klubben kommer att vara öppen alla vardagar mellan klockan 6.30 och 18.30 för barn i åk 4-6. Vi kommer att arbeta med olika temaområden på fritids, till exempel rörelse och hälsa. Vi arbetar mot samma prioriterade mål som skolan för att få en röd tråd mellan verksamheterna.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger som med sina olika kompetenser stöttar eleverna under deras skoltid.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?