Hammars skola

Hammars skola är belägen i bostadsområdet Hammar i Kristianstad. På skolan finns årskurserna F-3, fritidshem samt anpassad grundskola årskurs F-6.

Om oss

Verksamheten på Hammars skola är uppdelad över ett flertal byggnader där hjärtat ligger i den nybyggda delen som delas med Hammars anpassade grundskola. Skolans utemiljö består av stora öppna ytor och lummiga vrår som inbjuder till både lek och rörelse. Vi prioriterar elevinflytande och ansvar samt normer och värden.

Kravmärkt skola

På skolan finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Fritidshem

Varje klass har sin egen fritidshemsavdelning upp till årskurs 3. Verksamheten bygger på samarbete mellan avdelningarna i samma årskurs.

Fritidshemmen arbetar mot samma prioriterade mål som skolan för att få en röd tråd mellan våra verksamheter.

Anpassad grundskola

På Hammars skola finns också Hammars grundsärskola. Du kan läsa mer om deras verksamhet på deras hemsida.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?