Parkskolan är en F-6 skola som ligger i centrala Kristianstad. Skolan har nära till ishall, natur och det kulturutbud som staden erbjuder.

Parkskolan har tre fritidsavdelningar, två avdelningar för de yngre eleverna och en avdelning för de äldre eleverna.

Om oss

Parkskolan ligger i centrala Kristianstad med närhet till ishall, natur och det kulturutbud som staden erbjuder. Vi har mycket bra bussförbindelser till skolan. Här finns 300 elever i skolår F-6 och en förberedelseklass.

Våra lokaler

Våra lokaler består av en stor gul teglad huvudbyggnad, gymnastiksal och en nybyggd matsal. Vi har en skolgård som erbjuder många olika slags aktiviteter på rasterna såsom gungor, klättring, basket, innebandy, matematikspel, cykling och mycket mer.

Kravmärkt skola

I matsalen har vi en egen kock som tillagar all vår mat. Skolan är också KRAV-certifierad. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Hur jobbar vi?

Vi arbetar för att varje elev efter sina förutsättningar ska få känna tillfredställelse i att lyckas, få ett växande självförtroende och tillit till sin egen förmåga. När de går vidare ska det vara med fortsatt nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetaräven i faddergrupper så att vi får en vi-känsla och att alla pedagoger och barn möter varandra på skolan. På Parkskolan jobbar vi aktivt med ett värdegrundsarbete för att skapa gemenskap, som leder till att elever och personal känner trygghet. 

Fritids

Vi har två fritidshemsavdelningar för årskurs F-2 och en fritidsklubb för årskurs 3-6. Fritidsavdelningarna Smaragden och Rubinen ligger på första våningen och klubben finns i markplan.

Elevhälsa

På vår skola har vi skolsköterska, speciallärare, kurator och skolpsykolog. Du som har barn på vår skola hittar kontaktuppgifter till skolsköterskan i Unikum.

Bibliotek

På andra våningen har vi ett skolbibliotek som eleverna besöker varje vecka tillsammans med sina klasser.

Skolans vision

Parkskolan  ska vara en skola som eleverna längtar till . Våra elever får goda kunskaper och färdigheter, men också nära relationer till sina kamrater som gör att de mognar och utvecklas för att gå vidare. Vi bryr oss om eleverna, därför ställer vi krav!

Som elev på Parkskolan ska du kunna säga: Jag vet vem jag är! Jag vet vad jag kan! Jag fick anstränga mig och det var roligt!

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?