Fröknegårdskolan, högstadium

Fröknegårdskolan ligger i Kristianstads norra stadsdel Näsby. På skolan går cirka 320 elever i årskurs 7-9. En klass i varje årskurs har musikprofil som innebär att eleverna har extra musik med fokus på körsång och instrumentundervisning.

Om oss

Hos oss går elever i årskurs 7-9. Vi har cirka 320 elever från landsbygd och stad. Här arbetar engagerad och välutbildad personal med elevernas individuella utveckling. En klass i varje årskurs har musikprofil som innebär att eleverna har extra musik med fokus på körsång.

Nyhet från och med läsåret 2023/2024:

Förutom körsång och instrumentundervisning får du utveckla ditt intresse för digitalt skapande både på och utanför scen.

Mångfald präglar skolan vilket i sin tur skapar naturlig dynamik och förståelse för olikheter.  Det förebyggande värdegrundsarbetet, elevhälsoarbetet och ämnesutveckling är våra prioriterade områden under läsåret.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara rådvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Musikklass

Att gå i en musikklass på Fröknegårdskolan ger dig möjlighet att utveckla din musikalitet på skoltid och även om du inte blir musiker i framtiden kommer du att bära med dig upplevelserna för resten av livet.

Övrig information

På Fröknegårdskolan finns elevhälsoteam bestående av rektorer, skolsköterskor, kurator och specialpedagoger. Skolläkare samt skolpsykolog kontaktas vid behov. 

Det finns en heltidsanställd bibliotekarie på skolan, vars ambition är att ge elever kunskap i att sovra och kritiskt granska bland all information i dagens samhälle, samt att öka lusten för läsningen. Våra barn och unga behöver kunna läsa för att kunna delta i dagens samhälle!

Skolmaten serveras i vår matsal och tillagas i skolköket på skolan.

Elevrepresentanter finns i varje klass på högstadiet och de arbetar för att Fröknegårdskolan ska vara en trygg och trivsam skola för alla. Det finns också ett trygghetsråd som leds av fritidsledare och kurator.

Telefonlista
AvdelningTelefonnummer
Kurator0733-13 61 35
Studie- och yrkesvägledare0734-69 84 18
Skolsköterska (Sara Arvidsson)0733-13 63 72
Skolbibliotek044-13 56 60
Specialpedagoger0728-85 78 97

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?