Yngsjö skola

Välkommen till Yngsjö skola! Vi är en byskola med cirka 55 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det är en skola med charm, härlig natur, skratt och glädje. Ni hittar oss en dryg halvmil söder om Åhus.

Kontaktuppgifter

Verksamhet

Telefon

Årskurs F-2

044-134746

Årskurs 3-4

044-134777

Årskurs 5-6

044-134778

Fritidshem

044-134687

Vår huvudbyggnad - Slottet

Huvudbyggnaden, som kallas "Slottet", stod färdig 1908 och innehåller idag 3 klassrum, fritidshem och ett par mindre arbetsrum som alla har högt i tak. På skolgården finns förutom "Slottet" även matsal och förskola.

Hur jobbar vi?

Elevantalet på cirka 55 elever gör att det sociala samspelet mellan eleverna känns unikt. Alla leker med alla, stora som små. En gång i månaden har vi "forum" där alla eleverna möts och tar upp frågor som behöver diskuteras. Det är ett av våra sätt att arbeta med elevinflytande och demokrati.

Vi har åldersintegrerade klasser och har nära samarbete mellan de olika grupperna. 

Eftersom förskolan ligger på samma område, har vi ett nära samarbete när det gäller övergång från förskola till skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet ligger i skolbyggnaden och delar lokaler med skolklasserna. På fritidshemmet har vi ungefär 30 barn inskrivna i åldrar mellan 6-12 år. För att kunna arbeta med aktiviteter anpassade efter ålder och mognad, så delar fritidshemmet vid olika tillfällen upp sig i olika grupper. 

Tidiga morgnar (6.30-7.00) och kvällar (16.45-18.00) tillbringar vi tillsammans med förskolan i det gråa huset.

Bibliotek

Biblioteket på Yngsjö skola är uppdelat i tre avdelningar anpassade för de olika åldersgrupperna. Eleverna får låna på de olika avdelningarna, allt beroende på vilken läsutmaning de behöver.

Fyra gånger per termin kommer skolbibliotekarien på Sånnaskolan och berättar om nya böcker och gamla godingar.

Varannan vecka stannar bokbussen utanför skolgården under skoltid. Då erbjuds eleverna möjlighet att gå dit och låna böcker.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger som med sina olika kompetenser stöttar eleverna under deras skoltid.

Skolsköterska, Lotta Ohlsson
0733-134604
Skicka e-post

Kurator, Farah Al Tmizi
0733-134616
Skicka e-post

Föräldrainflytande

Utöver ordinarie föräldramöte erbjuds alla föräldrar möjligheten att komma till Föräldrarådsmöte två gånger per termin. Där deltar rektor, förskolechef samt personalrepresentanter från förskolan och skolan. På ett föräldraråd informerar rektor/förskolechef om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Alla föräldrar och barn är automatiskt med i föräldraföreningen som kallas Trivselgruppen. Medlemsavgiften utgörs av att man i den mån man kan, ställer upp på föreningens olika aktiviteter.

Insamlade pengar kan exempelvis gå till bidrag till utfärder och klassresor, busskort till klasserna, inköp av leksaksmaterial, avslutningspresenter till åk 6 och lärare, disco, föräldrafester, familjedagar med mera.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?