Lingenässkolan

Lingenässkolan är en F-6 skola med grundskola, anpassad skola och fritidsverksamhet. Skolan ligger ute på det vackra Lingenäset och invigdes hösten 2019.

Om oss

Lingenässkolan är inte bara en plats, utan en idé om en verksamhet med en tydlig pedagogisk helhetsidé för att alla barn ska få lyckas enligt mottot:

Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Vår pedagogiska helhetsidé genomsyrar all verksamhet på skolan.

Genom skolans betoning på ett gott bemötande och ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt tror vi att vi skapar en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.

På Lingenässkolan får barnen vistas i en trygg miljö där varje barn blir bemött för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag.

På grundskolan finns plats för cirka 700 elever som är indelade i fyra paralleller samt verksamhet för nyanlända organiserade i förberedelseklasser.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll