Centralskolan

Centralskolan deltar aktivt i riksidrottsförbundets rörelsesatsning och är en samverkansskola med Högskolan Kristianstad. Vi är en positiv och välkomnande skola där vi möter och stödjer eleverna i deras olika behov för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna att lyckas.

Om oss

Vi använder oss av tydliggörande pedagogik som skapar struktur och trygghet och därmed högre måluppfyllelse. Samverkan för barnens bästa sker från förskoleklass upp till årskurs 6.

Sedan 2022 är vi stolta över att vara en PEP-certifierad skola! Att bli certifierad som en Generation Pep Skola innebär att skolan har nått alla mål som har satts för att skapa och säkerställa möjligheterna till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Centralskolan är dessutom en samverkansskola med Högskolan i Kristianstad, vilket innebär att skolan strukturerat via ett avtal tar emot lärarstudenter.

Välkommen till oss på Centralskolan!

Centralskolans fritidshem

På Centralskolan finns två fritidsavdelningar som erbjuder skolbarnomsorg för våra elever i klass F-1 och klass 2-6. Fritidshemmen har öppet alla vardagar 6.30 - 18.30.

Elevhälsoteam

Centralskolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som träffas varje vecka. I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Till elevhälsoteamet finns också en skolpsykolog och skolläkare knuten. Vår skolsköterska arbetar heltid på Centralskolan liksom våra två kuratorer.

Skolbibliotek

I vårt bibliotek kan du låna böcker, läsa tidningar och söka information i referensböcker. En dag i veckan finns även vår skolbibliotekarie tillgänglig om du behöver tips eller hjälp med något. 

Lika möjligheter för alla

Från årskurs 4 har alla elever en egen chromebook medan de yngre eleverna har tillgång till halvklassuppsättningar. Vi använder oss av flera olika digitala hjälpmedel för att skapa en tillgänglig lärmiljö för våra elever. Ett av hjälpmedlen är appwriter, en talsyntes för text, som används för att underlätta och lyckas med läsning och skrivning. Att få lyckas bidrar till en bättre självbild och ökad motivation vilket i sin tur ger ett högre resultat.

Kravmärkt skolrestaurang

I vår skolrestaurang serveras frukost, skollunch och mellanmål och det erbjuds dagligen vegetariskt alternativ samt salladsbuffé, knäckebröd och frukt. Köket är KRAV-certifierat. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Rastverksamheten

På skolans raster finns det möjlighet för eleverna att låna material ur skolans Lekotek, ett bemannat rum som har utrustning att sysselsätta sig med på rasterna, samt delta i organiserade rastaktiviteter som genomförs av våra lärare i fritidshem. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete för att skapa en lugn och trygg rastmiljö.

Karta


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?