Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer i stort grundskolans läsår.

Läsårstider för grundskola och gymnasieskola

Läsårstider 2023/2024

Period

Dagar

Elevernas läsår

2023-08-15 - 2024-06-05

Höstterminen

2023-08-15 - 2023-12-22

Vårterminen

2024-01-09 - 2024-06-05

Lovdagar

v. 44 Höstlov 2023-10-30 - 2023-11-03

v. 8 Sportlov 2024-02-19 - 2024-02-23
v. 14 Påsklov 2024-04-02 - 2024-04-05
2024-05-10
2024-06-07

Helgdagar, ekl. de som ligger på en lördag/söndag

2023-12-25
2023-12-26

2024-05-01
2024-05-09
2024-06-06
2024-06-21

Studiedagar och planeringsdagar

Lärarnas arbetsår

2023-08-08 - 2024-06-12

Läsårstider 2024/2025
PeriodDagar
Elevernas läsår2024-08-13 - 2025-06-05
Höstterminen2024-08-13 - 2024-12-20
Vårterminen2025-01-08 - 2025-06-05
Lovdagarv. 44 Höstlov 2024-10-28 - 2024-11-01
v. 8 Sportlov 2025-02-17 - 2025-02-21
v. 16 Påsklov 2025-04-14 - 2025-04-18
2025-05-30
Helgdagar, ekl. de som ligger på en lördag/söndag

2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-06
2025-04-18
2025-04-21
2025-05-01
2025-05-29
2025-06-06

Studiedagar och planeringsdagar

Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna. Du kan se vilka datum som gäller på samtliga skolor, fritidshem och förskolor i dokumentet nedan.

Lärarnas arbetsår2024-08-06 - 2025-06-11
Läsårstider 2025/2026
PeriodDagar
Elevernas läsår20250812 - 20260605
Höstterminen20250812 - 20251219
Vårterminen20260108 - 20260605
Lovdagarv. 44 Höstlov 2025-10-27 - 2025-10-31
v. 8 Sportlov 2026-02-16 - 2026-02-20
v. 15 Påsklov 2026-04-06 - 2025-04-10
2026-05-15
Helgdagar, ekl. de som ligger på en lördag/söndag2025-12-25
2025-12-26
2026-01-01
2026-01-06
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2025-05-14
Studiedagar och planeringsdagarSkolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.
Lärarnas arbetsår

20250805 - 20260612


Ledighet för elev i grundskola

Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Ej beviljad ledighet ses som ogiltig frånvaro.

Ledighet för elev i gymnasieskola

Rektor fattar beslut om ledighet. Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar för att informera sig om och arbeta med de moment som hen missat i undervisningen.

Planering och kompetensutveckling för personal i förskola och fritidshem

Sex dagar per år har medarbetarna i förskola och fritidshem gemensam planering och kompetensutveckling. Dagarna används också till att utvärdera verksamheten. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet.

Alla vårdnadshavare får information om planerings- och kompetensutvecklingsdagarna minst två månader i förväg. På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Dagarna medför ingen reducering av avgiften.

Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet. Detta görs via barnschema Edlevo app och gå in i god tid innan för att registrera aktuella tider eller lämna dagen blank (inga tider) om barnet ska vara ledig.

Lovskola, sommarskola

Lovskola erbjuds elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet. Lovskola ges två dagar på höst-, sport- och påsklovet samt nio dagar i juni veckorna efter avslutningsveckan.

Alla lovskolorna arrangeras inom respektive grundskoleområde. Frågor kring hur lovskolan arrangeras på respektive skola besvaras av ansvarig rektor.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?