Österslövs skola

Österslövs skola är en skola med cirka 120 elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Vårt fritidshem finns i samma lokaler. Skolan ligger i en mindre by intill Råbelövssjön. Vår skola har lång erfarenhet av miljöarbete, vilket både skolan och fritidshemmet arbetar med.

Hur jobbar vi?

Österslövs skola är en F-3-skola med åldershomogena klasser. Till varje klass finns en fritidsavdelning knuten.

Skolans undervisning utgår ifrån läroplanen, Lgr22, samt skolans prioriterade mål.

Vår undervisning är formativ, vilket innebär att eleverna ska vara medvetna om sitt lärande, utveckla sitt lärande samt utvärdera sitt lärande. Just nu arbetar skolan med att öka måluppfyllelsen i matematik som ett prioriterat mål.

Skolan präglas av en "vi-känsla" där alla elever ska känna sig trygga med varandra och med alla pedagoger.

På Österslövs skola har vi en fantastisk utemiljö med tillgång till uteklassrum, lekredskap, fotbollsplan, bandyplan och stora naturytor att leka på. Vi har också gångavstånd till både sjö och vildmarksby (skog) som vi använder i vår undervisning.

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder återkommande aktiviteter som är kopplade till våra prioriterade mål samt läroplanen (Lgr22). En gång per termin har vi stormöte på fritidshemmet, då eleverna får komma med önskemål om vilka aktiviteter och festligheter vi ska ha under terminen.

Under morgonfritids från klockan 6.30, håller vi till i förskoleklassens lokaler. Efter skolan när fritids tar vid tillhör barnen sina respektive avdelningar. Under eftermiddagen, bortsett från den stund då vi äter mellanmål, kan barnen välja att vara ute och leka på vår härliga skolgård eller gå på en vald aktivitet. 

Skollunch

På Österslövs skola lagas skollunchen på plats. I matsalen erbjuds dagligen både ordinarie och vegetarisk kost samt stor salladsbuffé, knäckebröd och smör. 

Elevhälsa

Vi har sjuksköterska på plats en dag i veckan. Tider till skolläkare kan bokas genom skolsköterskan. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, rektor, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog.

Bibliotek

Eleverna går till skolans bibliotek för att låna böcker en gång i veckan.

Kontaktuppgifter till arbetslag och fritidshem

Obs! Samtal besvaras inte under lektionstid, vi önskar att du då skickar sms istället

Klass

Telefonnummer

Förskoleklass

0734-69 82 58

Årskurs 1

0733-13 43 51

Årskurs 2

0733-13 43 49

Årskurs 3

0724-67 82 34

Fritidshemmet

0733-13 46 94

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?