Fjälkestads skola

Fjälkestads skola omfattar årskurserna 4, 5 och 6 med cirka 90 elever. Fjälkestad ligger i ett naturskönt område vid Balsbergets fot.

Om oss

Fjälkestads skola är en skola för elever i årskurs 4-6. I dagsläget har vi ca 90 elever. Vi har åldershomogena klasser. Skolan präglas av ett formativt undervisningssätt där eleverna blir medvetna om sitt eget lärande, kan utveckla sitt lärande samt utvärdera sitt lärande. Vi värnar om ett gott klassrumsklimat för att ge förutsättningar för eleverna att lyckas. Fjälkestads skola är en mindre skola och det gör att "alla känner alla", vilket skapar trygghet. 

Just nu är vårt prioriterade mål att öka måluppfyllelsen i matematik.

Vi arbetar mycket med miljöfrågor på vår skola.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Fritidshem

Behöver man fritids efter skolans slut åker man direktbuss till fritidshemmet i Österslöv. Behöver man fritids på morgonen så tillbringar man morgonen på Österslövs fritidshem, innan man sätter sig på skolbussen och åker till Fjälkestad skola. 

Elevhälsa

Vi har sjuksköterska på plats en dag varannan vecka. Tider till skolläkare kan bokas genom skolsköterskan. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, rektor, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog.

Kontaktuppgifter till klasserna

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?