Villaskolan ligger i Åhus och tillhör skolområde Södra. Skolan ligger vid infartsvägen i en vacker tallskog med säkra cykel- och gångvägar. Skolan har cirka 320 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Villaskolan ligger i Åhus och tillhör Skolområde Södra. Vi har elever i förskoleklass upp till årskurs 6. 

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med  skolsköterska, kurator och specialpedagoger. De träffas en gång i veckan tillsammans med rektor. Med sina olika kompetenser stöttar de våra elever under skoltiden.

Skolsköterska, Lotta Ohlsson
0733-134604
Skicka e-post

Kurator, Linda Ljungquist
0733-134616
Skicka e-post

Villaskolans fritidshem

Fritidshemmet är öppet alla vardagar från klockan 6.30-18.30. Här går barn i åldrarna 6-12 år. Vi har ca 200 inskrivna elever fördelade på fyra fritidsavdelningar. Vi går ofta ut i närområdet, skogen och lekplatser och har utedagar.

Telefonnummer till våra avdelningar
Avdelningens namn

Telefonnummer

Stjärnan, fritids F-1

0733-13 46 14

Ekorren, fritids åk F-1

0733-13 46 17

Sjöhästen, fritids åk 2-5

0733 -13 46 15

Sälen, fritids åk 2-5

0733-13 42 87

Bibliotek

Biblioteket är öppet under hela skoldagen för lärare och elever. På förmiddagarna finns en assistent på plats. På onsdagarna finns bibliotekarie på Villaskolan för bland annat bokprat och bokinköp. Biblioteket ligger i en mysig källarlokal under matsalen.

Föräldraråd

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.

Föräldrarådet är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola/skola och hemmet. Rektor leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt två tillfällen kvällstid per termin, och för skriftliga minnesanteckningar.

På ett föräldraråd informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?