Förskoleklass

Det år ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass (F-klass). Val av skola inför förskoleklass genomförs under våren det år ditt barn fyller 6 år.

Att gå i förskoleklass är från och med hösten 2018 obligatoriskt. Barn i förskoleklass har samma terminstider som barn i grundskolan. Att gå i förskoleklass är gratis och för de barn som har rätt till skolskjuts finns möjlighet att åka buss till och från skolan.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Barnens lust och nyfikenhet tas tillvara och de får leka, skapa och utforska.

I vår kommun är alla våra förskoleklasser placerade i samma lokaler som grundskolan. Det finns ett nära samarbete mellan förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser. Barn i förskoleklass äter skollunch, ofta tillsammans med de lite äldre barnen.

För de barn som behöver tillsyn före eller efter tiden i förskoleklass erbjuds plats på fritidshem.

Välja skola inför förskoleklass

Val av skola inför förskoleklass genomförs under våren det år ditt barn fyller 6 år.

Uppskjuten skolplikt

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller 7 år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola istället.

Tidigare skolstart

Det finns en möjlighet att börja i förskoleklass redan på höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. Det är rektorn på skolan som tar beslut om tidigare skolstart.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?