Kiaby skola har elever i årskurs F-6 och ligger 15 km nordost om Kristianstad. Här finns också fritidshem för de som behöver. Vi har ett nära samarbete med bygden och företagen på orten.

Om oss

Kiaby skola ligger i byn Kiaby ca 15 km från Kristianstad. Skolan ligger på gångavstånd  till naturen som till exempel naturreservatet Kjugekull och badplatsen vid Oppmannasjön.

Eleverna är uppdelade i 4 klasser, förskoleklass, 1-2 (Sockertoppen), 3-4 (Upptäckarna) och 5-6 (Forskarna). Det är cirka 80 elever på skolan och cirka 55 barn på fritids. Varje klass har en klasslärare/mentor som är en viktig länk mellan skola och hem. De stöttar eleverna i deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Alla klasser är samlade i samma byggnad, där de yngre har sitt klassrum högst upp och de andra två klasserna har sina klassrum på mellanvåningen. Vi samarbetar med Fjälkinge skola där lärare har gemensamma träffar. Alla elever har idrott i Fjälkinge skola och där har också de äldre eleverna  slöjd och hem- och konsumentkunskap. Vi har även en matsal där vår kokerska lagar mat till våra elever.

Gemenskapen på  skolan är viktig. Vi arbetar med klassintegrering där vi gör gemensamma aktiviteter tillsammans. Några av dessa är pysseldagar kring jul, olika FN- projekt, skoljogg och amatörtävlingar. Vi har också ett nära samarbete med bygden och olika företag i Kiaby.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Fritidshem

Skolan har även en fritidsverksamhet där ca 40 elever är inskrivna. 

Bibliotek

Vi har ett litet bibliotek där eleverna kan låna böcker. Varannan vecka kommer bokbussen till oss. Då kan eleverna låna böcker och få hjälp med boktips av bibliotekarien.  

Stöd till elever

Vi erbjuder extra stöd och hjälp på olika sätt till de elever som har särskilda behov. Genom flexibla grupperingar i klassen ger fritidspedagoger, resurslärare och specialpedagoger stöd och hjälp. En gång i veckan erbjuds eleverna läxhjälp efter skoltid, där en specialpedagog finns nära till hands.  

Vi har också ett elevhälsoteam tillsammans med Fjälkinge skola som består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Teamet jobbar nära eleverna och är tillgängligt för både spontana och planerade besök. I elevhälsoteamet finns även skolläkare och skolpsykolog. 

Information och dokumentation

I våra digitala skolsystem kan du som förälder se läxor, veckobrev och planeringar. Dessutom kan du följa ditt barns utveckling via uppdateringar inför utvecklingssamtal, men även löpande.

Föräldrarna på Kiaby skola har även en förening som kallas FIKA. Dit kan föräldrar vända sig om de vill förändra något på skolan. Till exempel har det tillkommit fler lekmaterial till eleverna tack vare FIKA-föreningen.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?