Öllsjöskolan

Öllsjöskolan ligger väster om Kristianstad i ett villakvarter. Vi har ungefär 500 elever och bedriver undervisning i årskurs F-9. Vi erbjuder också fritidshem för de barn i årskurs F-6 som behöver omsorg efter skoldagens slut.

Vår verksamhet

Öllsjöskolan bedriver undervisning i årskurs F-9 och skolbarnomsorg för barn i årskurs F-6. Vi arbetar i två spår. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. I arbetslagen F-6 ingår även verksamhet för barn i fritidshem och för elever i 7-9 finns verksamhet i elevcaféet. Från och med årskurs 6 bedrivs NO-undervisningen i halvklass vid minst ett tillfälle i veckan, för att möjliggöra laborationer.
Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan.

Vårt arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa. Skolan är i en spännande utvecklingsfas och vi arbetar mycket med betydelsen av formativ bedömning och elevens delaktighet bland annat genom elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar också för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en "vi-känsla" för hela skolan.

Vi har engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité.

Vi når höga resultat kunskapsmässigt vilket syns på våra meritvärden, som är bland de högsta i kommunen. Eleverna/barnen inspireras och motiveras via upplevelser, laborativt arbete och ämnesintegrerad undervisning i både ute-  och innemiljö. Vi vill med detta uppnå arbetsglädje och ökad förståelse - ett gott lärande!

Arbete mot tobak och alkohol

Öllsjöskolan är ledande i kommunen vad gäller SMART-arbete och fick 2014 den nationella utmärkelsen årets SMARTstyrelse och årets ledare. SMART är ett arbete mot tobak och alkohol.

Bibliotek

Skolan har ett bibliotek med en utbildad skolbibliotekarie. Förutom att inbjuda till ett ökat läsintresse ingår skolbiblioteket som en viktig del i skolans arbete med elevernas måluppfyllelse. Skolbibliotekarien är delaktig i olika temaarbeten och ämnesövergripande områden.

Fritidsverksamhet

På Öllsjöskolans fritidshem vill vi att:

Barn och föräldrar ska känna trygghet. Vi erbjuder en pedagogisk och meningsfull verksamhet, som bidrar till lärande och utveckling. Vi vill att barnen ska få en bra grund att stå på vad gäller etik och moral och på ett naturlig sätt delta i det sociala samspelet. Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till självständiga individer för att de ska kunna ta ansvar och klara sig på egen hand i samhället. Vi vill även ge dem demokratiska värderingar. Barnen ska ges möjlighet att hitta ett fritidsintresse som passar just dem.

Fritidshemmet/klubben har öppet varje dag 6.30-18.30. På morgonen är alla fritidsbarn tillsammans och de barn som önskar serveras frukostbuffé. Efter skolan är fritidshemmet öppet för barnen i F-2, och fritidsklubben för barnen i åk 3-6. Fritids tar in alla barn som behöver omsorg. Vi erbjuder även tillfällig placering till exempel vid kortare arbete eller lov.

Mål för skola och fritidshem

Vi vill:

 • Att meningsfullhet, lust och nyfikenhet ska prägla barnens lärande.
 • Att hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra hela vår verksamhet.
 • Att eleven ska ta ansvar och förstå sitt eget lärande samt utveckla ett kritiskt tänkande.  
 • Skapa och erbjuda en stödjande miljö för hälsa och lärande.
 • Öka läsglädjen, läskunnigheten och läsförståelsen.
 • Ha en ärlig och öppen kontakt med föräldrarna.
 • Att eleverna ska känna trygghet, delaktighet och glädje.

Vision 2027

Öllsjöskolan har en verksamhet som präglas av:

 • att olika kompetenser används för att nå högre måluppfyllelse
 • lust och vilja att lära
 • en miljö där elever känner tilltro till sin egen förmåga
 • en miljö där det är naturligt med en hög arbetsmoral och ett eget ansvarstagande
 • en helhet med samspel och komplettering mellan skola och fritidshem

Övrig information

Skolmaten tillagas i skolköket på skolan och serveras i våra två matsalar, en för F-2 och en för 3-9. 

Eleverna i åk 4-9 har idrottsundervisning i Liviushallen.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter elevhälsa

Befattning

Namn och epost

Telefonummer

Skolsköterska

Christina Dahlbom

Skicka epost

044-13 41 44

Kurator

Hanna Wagermark

Skicka epost

044 - 13 64 42

Kurator åk 6-9

Anna Olsson

Skicka epost

0733-17 19 18

Studie- och yrkesvägledare

Johanna Sjögren

Skicka epost

044-13 41 07

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?