Önska eller byta grundskola

Ansökan för att önska skolbyte inom kommunen eller önska kommunal grundskola när du flyttar in till Kristianstads kommun görs i vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID.

En elev sitter och skriver i sin skolbänk.

Önska skola - Förskoleklass och årskurs 7

Skolval för att önska kommunal grundskola för blivande förskoleklass (F-klass) och årskurs 7 genomförs under en period på cirka två veckor i februari-mars, då e-tjänsten för skolval är öppen.

Önskemål om skolbyte

Önskemål om skolbyte till kommunala grundskolor kan göras via vår e-tjänst om barnet redan har en skolplacering inom kommunen. Byte beviljas endast om det finns plats på någon av de önskade skolorna. Skolbyten mellan kommunala grundskolor hanteras vid två tillfällen per läsår från och med läsåret 2023/2024.

Inflyttning

Om du flyttar till Kristianstads kommun från en annan kommun och önskar skolplacering på en kommunal grundskola för ditt barn gör du en ansökan om skolplacering via vår e-tjänst. Vid placering i familjehem eller HVB-hem i Kristianstads kommun ansöker man om skolplacering via blankett för inflyttning och bifogar underlag från hemkommunens socialtjänst.

Barn bosatt i närliggande kommun

Barn som är folkbokförda i en av Kristianstads närliggande kommuner och inte tänker folkbokföra sig i Kristianstads kommun kan ansöka om att få gå i kommunal skola i Kristianstad. För att ansöka används blanketten "Ansökan om skolplacering för interkommunal elev" som finns här nedan. Blanketten skickas till rektor för den önskade skolan. Skolchef fattar beslut om skolplacering i mån av plats.

Skolor i kommunen

På sidan ”grundskolor” kan du se var skolor ligger utifrån din adress och läsa mer om respektive skola.

Fritidshem i kommunen

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här:

Skolskjuts

Läs mer om skolskjuts eller kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?