Degebergaskolan

Degebergaskolan är en F-9 skola och ligger längst ner i den södra delen av Kristianstads kommun.

Om oss

Degebergaskolan är en skola sin omfattar förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-9. Skolan har tre arbetslag för årskurserna F-3, 4-6 och 7-9. 

I årskurs F-3 deltar alla elever i "Rörelsesatsningen i skolan" vilket innebär ökad rörelse under skoldagen t ex morgontabata och rastaktiviteter.

I årskurs 4-9 har alla elever idrott eller puls på schemat varje dag. Se film om vårt arbete med rörelse Länk till annan webbplats..

Våra pedagoger arbetar för att ge eleverna en trygg miljö. Våra grundläggande värderingar är att alla människor är lika mycket värda, alla har ansvar för allas rätt till trygghet och gemenskap och alla har rätt att bli sedda och bekräftade.

På skolan finns ett elevhälsoteam som har den enskilde elevens behov och intresse som utgångspunkt och arbetar för att eleverna ska må bra i skolan. Teamet består av rektorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog. 

Vi har elevråd, matråd, klassråd, normer & värderåd och biblioteksråd för att eleverna ska kunna ha inflytande på sin utbildning.

Fritidshem 

Skolan har fritidshem som består av två avdelningar, Ekorren och Ormen. Fritidshemmet ligger fint beläget nära Degebergas naturområden med "Sockertoppen" och "Olssons damm" som granne. Vårt fritidshem bygger på elevernas inflytande. Utifrån elevernas intresse och behov planeras verksamhetens innehåll. 

Skolbibliotek

Det finns ett bibliotek på skolan som är integrerat med folkbiblioteket. På biblioteket kan eleverna låna böcker, läsa tidningar, samt få handledning i informationssökning och källkritik. Vår utbildade bibliotekspersonal är en del av arbetet med Framgångsrik undervisning och arbetar ämnesövergripande på skolan. 

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?