Färlövs skola

Färlövs skola är en skola för årskurs F-6 med 200 elever. Skolan ligger 10 km nordväst om Kristianstad. Vår skola med fritidshem och klubb ligger mitt i byn. I skolans närhet ligger Smedjegårdens förskola, bibliotek, affär samt Färlövs kyrka. Naturen runt oss är en del av vår lärandemiljö.

Om oss

Färlövs skola är en skola att längta till, där både barn och personal trivs. Vi arbetar för att varje individ ska känna sig trygg. Hos oss är nya kunskaper, erfarenheter och omtanke om varandra en självklarhet. Vår undervisning i skolan och på fritidshemmen leds av lärare som har en hög ambition för att varje elev ska utvecklas i sin fulla potential. Kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all vår verksamhet. Alla elever ska finna meningsfullhet, lust och nyfikenhet i sitt lärande.  Klasslärare och mentor stöttar eleverna i både deras kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Måltider

Vår skola har också lyckan av att ha duktiga kockar. Skolmaten är mycket vällagad med många alternativ, där de ekologiska produkterna genomsyrar matlagningen. Skollunchen serveras i en nybyggd matsal, där även fritidsbarnen äter frukost och mellanmål.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Fritidshem

Fritidsverksamheten är uppdelad i tre avdelningar, där de yngre barnen är på "Fritids" och de äldre barnen är på “Klubben”. Verksamheterna har under många år fått goda utvärderingar från både barn och föräldrar. Kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all verksamhet. Vi erbjuder en stödjande miljö för hälsa och lärande.

Fritidshemmet har öppet varje dag 6.30–18.30. På morgonen är alla fritisbarn tillsammans och de barn som så önskar serveras frukost. Efter skolan är fritidshemmet öppet för barnen i F-2, och fritidsklubben för barnen i åk 3-6.

Kontaktuppgifter: 0733-13 45 91

Rastaktiviteter

Vi har rastaktiviteter på skolan. En av våra fritidspedagoger har det som ett av sina huvudansvar. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete och verkar för att rasterna ska vara lugna, trygga och roliga!

Bibliotek

Vi gläds stort över vårt skol- och folkbibliotek här i Färlöv. Utbudet av alla former av litteratur samt en miljö där lärande, samvaro och avkoppling är unik.

Stöd till elever

Vi ger extra stöd och hjälp på olika sätt till de elever som har särskilda behov. Genom flexibla grupperingar i klassen ger lärare, fritidspedagoger, resurslärare och speciallärare stöd och hjälp.

Skolan har också ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare som jobbar nära eleverna och är tillgängliga för både spontana och planerade besök. I elevhälsoteamet finns även skolläkare och skolpsykolog.

Skolutveckling

Gemenskapen på skolan är stor och ett gott bemötande mellan oss alla är en förutsättning för att alla ska utvecklas och trivas på bästa sätt. Skolan är i ständig utveckling och personalen verkar hela tiden för att förbättrar sitt arbetssätt och därmed säkra och öka måluppfyllelse. Elevers delaktighet och förståelse av vad som ska läras mycket viktig.

Kontakt elevhälsan

Personal inom elevhälsan

Befattning

Namn och e-post

Telefonnummer

Skolsköterska

Josefin Trobäck

Skicka epost

044-13 42 13

Kurator

Louise Eriksson

Skicka epost

0734-69 89 97

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?