Prao i grundskolan

Kristianstads kommun söker dig som är arbetsgivare och vill visa årets åttondeklassare att de ska satsa på ett jobb inom din bransch.

Prao är en obligatorisk del av grundskolan där eleven får möjlighet att prova olika yrken inför ett framtida gymnasieval och arbetsliv. I Kristianstads kommun har kommunens 12 högstadieskolor prao under 5 dagar på hösten och 5 dagar på våren.

Gör samhällsinsats genom att ta emot en praoelev

Att ta emot en prao-elev är inte bara roligt. Du och din arbetsplats gör även en stor samhällsinsats. Din arbetsplats kan ge en ungdom möjlighet att se hur arbetslivet fungerar, samtidigt som ni kan få nya perspektiv på verksamheten.

Genom att erbjuda elever prao kan du sprida en positiv bild, både av dig själv som arbetsgivare, din arbetsplats men även den bransch du verkar inom. Prao kan också vara en möjlighet att hitta dina framtida medarbetare.

Anmäl intresse

Möjlighet att ta emot praoelever under hösten och våren

Grundskolorna har PRAO-veckor under både vår- och hösterminen.

Praoveckor vårterminen 2024

 • Vecka 9 - 26 februari-1 mars: Väskolan och Öllsjöskolan
 • Vecka 10 - 4-8 mars: Fröknegårdsskolan
 • Vecka 11 - 11-15 mars: Rönnowskolan
 • Vecka 12 - 18-22 mars: Norretullskolan
 • Vecka 15 - 8-12 april: Önnestad skola, Fjälkinge skola och Spängerskolan
 • Vecka 16 - 15-19 april: Slättängskolan
 • Vecka 17 - 22-26 april: Tollarps skola och Degebergaskolan
 • Vecka 20 - 13-17 maj: Nosabyskolan

I filmen på Youtube här nedan får du veta mer om fördelarna med att erbjuda elever praoplats

Om prao i Kristianstads kommun

Här har vi samlat information om hur du tar emot en praoelev och vad som gäller under praoperioden.

Om du har fler frågor kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

När du har bestämt dig för att erbjuda en praoplats anmäler du intresse till oss. I Kristianstads kommun använder vi systemet Praktikplatsen för att hantera alla våra praoplatser. Din arbetsplats väljer själva vilken/vilka veckor och hur många platser ni vill erbjuda.

Så går det till att anmäla arbetsplatsen för prao

 • Första gången du vill erbjuda praoplats kontaktar du oss på 044-132998 eller prao@kristianstad.se så hjälper vi till att lägga upp din arbetsplats i Praktikplatsen.se. Vi skapar en platsannons och skickar en bokningsbekräftelse till dig med inloggningsuppgifter till systemet. Du kan sedan logga in och se annonsen eller göra ändringar.
 • Elever som ska ut på prao får möjlighet att läsa om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna  för att önska platser cirka sex veckor innan praostart. Eleven letar inte en egen plats utan alla platser önskas genom Praktikplatsen.se där eleverna också bokas genom systemets automatiska matchning.
 • Cirka tre veckor innan praostart får du en bekräftelse och information om eleven som ska utföra prao hos er. Eftersom att antalet elever som söker praoplatser varierar mellan olika veckor kan vi inte garantera att ni får en elev tilldelad till er även om ni anmält ert intresse. Om ingen elev har blivit tilldelad en plats hos er får du information om det. 
 • Eleven kontaktar er ungefär två veckor innan praostart.
 • Under praoveckan får du ett mail med en länk till Praktikplatsen där du fyller i ett praktikintyg för eleven.

Tänk  på att eleverna som söker de platser som ni erbjuder går i årskurs 8 på kommunala grundskolor. Samarbetet gäller därmed inte friskolor.

Säkerställ innan praon

Det finns en del saker som du behöver tänka på när du ska ta emot en praoelev.

För minderåriga finns det särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Eleverna får utföra lätt och riskfritt arbete och arbetsuppgifterna ska utformas så att risker för ohälsa och olycksfall undviks. I korthet innebär reglerna att arbetsgivaren ska:

 • Se till att eleven får stöd av en handledare under prao. Handledaren ska ha tid för uppdraget och kunna vara tillgänglig för eleven.
 • Ge eleven introduktion och information om rutiner, arbetsuppgifter och arbetsmiljöregler.
 • Meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • Se till att riskbedömning är gjord.
 • Gå igenom hur arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt.
 • Meddela kommunens praoteam 044-132998 om något inträffar.

Det finns även vissa arbetsmoment som inte är tillåtna och dessa är:

 • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete.
 • Arbete med att själv ansvara för kassa eller sälja åldersreglerade varor.
 • Arbete med farliga djur.
 • Arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg.
 • Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta.
 • Arbetet får inte vara fysiskt påfrestande.
 • Arbetet får inte vara psykiskt påfrestande.

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter gällande unga i arbetslivet och mer information finns här:

Arbetstider

Det är arbetsplatsen som avgör vilka arbetstider som ska gälla under prao men det finns dock några regler att förhålla sig till. Elever får inte arbeta mellan kl. 20:00 och 06:00. Prao ska ske på vardagar, mellan 5 till 7 timmar per dag inklusive lunch. Lunchen ska vara minst 30 minuter.

Handledarens roll

För att göra praoperioden så bra som möjligt behöver det finnas en handledare som ansvarar för eleven under praoperioden. Handledaren introducerar eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen och är kontaktperson för eleven. Som handledare är det viktigt att vara tydlig så att eleven vet vad som gäller och vad som förväntas under praon. Det är självklart möjligt att eleven kan följa andra medarbetare än handledaren under praon men en handledare behöver ha ett huvudansvar för eleven.

Vem kan svara på mina frågor?

Det är Matchningsgruppen på Arbete och välfärdsförvaltningen som har hand om all kontakt med arbetsgivare som erbjuder eller vill erbjuda praoplats. Vi finns tillgängliga för dig som arbetsgivare och du kan nå oss via telefon eller skicka ett e-postmeddelande till oss. 

Övrigt som kan vara bra att veta

Alla elever som går ut på prao har lika möjlighet att söka platser. Man kan som arbetsplats och ungdom inte själva komma överens om prao utan alla elever söker via Praktikplatsen.se.

Eleven är försäkrad via skolan

Om eleven är sjuk ska eleven sjukanmäla sig både till dig som arbetsgivare och till skolan. Du behöver alltså inte kontakta skolan om eleven har sjukanmält sig till dig.
Om en olycka skulle inträffa under praoperioden eller om du vill prata om något som rör praoeleven kontakta oss på 044-132998.

Förslag på aktiviteter under praotiden

Har du svårt att komma på vad en praoelev skulle kunna göra hos dig? Vi har samlat några förslag på olika typer av arbetsuppgifter.

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten
 • Vara med vid ett kundmöte
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Hjälpa till med inventering
 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv
 • Vara behjälplig med fakturor
 • Hjälpa till med lönehantering
 • Hjälpa till med rekryteringsärenden
 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Hantera post
 • Städa
 • Hjälpa till vid måltider och på olika aktiviteter som promenader, spel eller läsning
 • Genomgång med riktlinjer för hygienkrav
 • Ta hand om barn och unga på förskola
 • Lek, aktiviteter och måltider
 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken
 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Hålla ordning
 • Baka
 • Förbereda frukost eller lunchService av fastigheter, både utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter
 • Fixa lås
 • Enkelt kontorsarbete
 • Sortera papper
 • Lära dig olika datorprogram
 • Vara med på möten
 • Underhåll av fordon och maskiner
 • Hantverk
 • Lagerarbete
 • Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
 • Sköta material och lokaler

Vanliga frågor och svar om PRAO

Vad innebär prao och vad krävs av min arbetsplats?

Att ta emot en praoelev innebär att du välkomnar en ungdom från årskurs 8 från Kristianstads kommun som under handledning ska få en första introduktion till och inblick i arbetslivet. Prao är bara en vecka per termin (olika skolor går ut på prao under olika veckor). Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praoelevens ålder.

Hur gör jag om jag vill ta emot praoelever?

Kontakta oss på 044-132998 eller prao@kristianstad.se så berättar vi mer.

Hur söker ungdomarna prao?

Eleverna söker praoplatser via praktikplatsen.se, där de kan se platsannonser och läsa om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Det är via detta system som all information skickas ut.

Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?

Nej. När ni erbjuder prao kan ni se vilka områden i Kristianstads kommun som går ut på prao under de olika veckorna så att ni har möjlighet att anpassa er speciellt till de områden som ligger utanför centrum. Alla elever som går ut på prao har lika möjlighet att söka platser. Man kan som arbetsplats och ungdom inte själva komma överens om prao.

Är jag garanterad de antal praoelever som jag har lagt ut platser för?

Nej. Eftersom antalet elever varierar mellan perioderna kan vi inte garantera att ni får så många praoelever som ni har erbjudit platser. Så fort ni får en praoelev tilldelad er så kommer ni att få ett mail med information. Om ni inte får någon elev tilldelad till er kommer ni även att få information om detta.

Hur förbereder jag mig inför praostart?

Det första ni ska göra är att utse en handledare som kommer att guida eleven under praon. När ni har gjort detta är det dags att planera praon. Då kan ni ta hjälp av vår sida där vi har sammanställt en del förslag på arbetsuppgifter.

Finns det något som praoelever inte får lov att göra på arbetsplatsen?

 • Eleven får aldrig ersätta befintlig personal.
 • Eleven får inte själv hantera pengar eller sälja åldersreglerade varor
 • Eleven får inte arbeta helger, inte mer än 7 timmar per dag (exklusive minst 30 minuters rast i mitten av passet) och inte mellan klockan 20:00 och 06:00.
 • Eleven får inte utföra nedanstående riskfyllda arbetsuppgifter:
 • arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete
 • arbete med farliga djur
 • arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg
 • arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta
 • arbetet får inte vara psykiskt eller fysiskt påfrestande, innebära stort ansvar eller vara tungt.

Det är viktigt att eleven får en bra arbetsmiljö precis som alla andra på arbetsplatsen och får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

Vilka arbetstider gäller?

Praon får endast utföras vardagar mellan 06:00-20:00, max 7 timmar per dag exklusive minst 30 minuters lunch i mitten av passet. Praodagen bör inte vara kortare än 5 timmar.

Är praoeleven försäkrad?

Eleven är försäkrad via skolan.

Hur gör jag om praoeleven blir sjuk?

Eleven ska anmäla sig som sjuk både till dig som arbetsgivare och till skolan. Du behöver alltså inte kontakta skolan om eleven har sjukanmält sig till dig.

Vad gör jag om praoeleven skadar sig?

Rapportera händelsen till oss på telefon 044-132998.

Måste praoelven skriva in sig i personalliggaren?

Nej. Praoelever från grundskolan behöver inte skrivas in.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?