Linderöds skola

I utkanten av Kristianstads kommun, på toppen av Linderödsåsen, ligger Linderöds skola. Vi är en byskola med elever i årskurs F-3 och vi erbjuder också fritidshem.

Om oss

Skolan ligger nära naturen och det är lätt att hitta hit. Pendlingsmöjligheterna är mycket bra både till Malmö och till Kristianstad. Vi är en liten skola med 30 elever i årskurs F-3. Vi har ett skolbibliotek som vi har alltid har tillgång till och vår skolbibliotekarie är hos oss varannan vecka.

Ni kan även följa oss på vår bufblogg (se länkar). Här skriver elever och personal om vår vardag i skolan.

Arbetssätt

Våra klasser är uppdelade i årskurs  F-1 och årskurs  2-3. Vi samarbetar även med Linderöds förskola vid öppningar och stängningar. Titta gärna in på deras hemsida.

Åsens fritidshem och klubb

Åsens fritidshem och klubb är verksamheter för elever i årskurserna F-6 som går på Linderöds skola och Tollarps skola.

En gemensam utgångspunkt för båda verksamheterna är att elevernas fritidstid ska vara meningsfull. På vårt fritidshem ska alla trivas, känna sig trygga och alla ska känna en samhörighet i gruppen. Vi jobbar väldigt mycket för att vara ett aktivt fritidshem och med det menar vi att rörelse och utevistelse är en stor och viktig del av verksamheten.

En stor variation av aktiviteter gör att vi kan möta alla elevers intressen och därmed skapa en meningsfull fritid. I dessa aktiviteter och i leken möter eleverna varandra och situationer uppstår där de får lära sig att hantera sociala relationer tillsammans och med stöttning av oss pedagoger.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?