Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Huvudingången på Hammars skola.
Huvudingången på Hammars skola.

Hammars skola

Hammars skola är belägen i bostadsområdet Hammar i Kristianstad. På skolan finns det cirka 400 elever i åldershomogena klasser i årskurs F-6. På skolan finns också fritidshem.

Vår verksamhet

Verksamheten på Hammars skola är uppdelad över ett flertal byggnader där hjärtat ligger i den nybyggda delen som delas med Hammars grundsärskola. Skolans utemiljö består av stora öppna ytor och lummiga vrår som inbjuder till både lek och rörelse. Vi prioriterar elevinflytande och ansvar samt normer och värden. 

Rastverksamhet

På skolan prioriteras pedagogledd rastverksamhet där eleverna ges möjlighet till lek, rörelse och en trygg utevistelse. 

Fritidshem

Varje klass har sin egen fritidshemsavdelning upp till årskurs 3. Verksamheten bygger på samarbete mellan avdelningarna i samma årskurs. Fritidshemsverksamheten för eleverna i årskurs 4-6 sker i sammanslagen form i vår fritidsklubb.

Fritidshemmen arbetar mot samma prioriterade mål som skolan för att få en röd tråd mellan våra verksamheter. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.