Hammars skola

Hammars skola är belägen i bostadsområdet Hammar i Kristianstad. På skolan finns det cirka 400 elever i åldershomogena klasser i årskurs F-6. På skolan finns också fritidshem.

Huvudingången på Hammars skola.
Huvudingången på Hammars skola.

Vår verksamhet

Verksamheten på Hammars skola är uppdelad över ett flertal byggnader där hjärtat ligger i den nybyggda delen som delas med Hammars grundsärskola. Skolans utemiljö består av stora öppna ytor och lummiga vrår som inbjuder till både lek och rörelse. Vi prioriterar elevinflytande och ansvar samt normer och värden. 

Fritidshem

Varje klass har sin egen fritidshemsavdelning upp till årskurs 3. Verksamheten bygger på samarbete mellan avdelningarna i samma årskurs. Fritidshemsverksamheten för eleverna i årskurs 4-6 sker i sammanslagen form i vår fritidsklubb.

Fritidshemmen arbetar mot samma prioriterade mål som skolan för att få en röd tråd mellan våra verksamheter. 

Grundsärskola

På Hammars skola finns också Hammars grundsärskola. Du kan läsa mer om deras verksamhet på deras hemsida.

Hammars grundsärskola

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Hammars skola

Skolområde: Östra

Telefon

0733-13 46 77

Besöksadress

Nejmans väg 12

291 50 Kristianstad

Postadress

Hammars skola

Pia Henrysson

Nejmans väg 12

291 50 Kristianstad

Fler kontakter

Håkan Frostebring

Rektor åk F-3

0733-13 46 08

Annika Sjödin

Rektor åk 4-6

0733-13 46 77

Rebecca Tillman

Rektor grundsärskola

0733-13 52 67

Pia Henrysson

Administratör

044-13 53 60

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer