Hammars skola A är en kommunal anpassad skola för årskurs F-6 med inriktning inriktning anpassad grundskola. Vi har våra lokaler tillsammans med Hammars skola i bostadsområdet Hammar i Kristianstad.

Om oss

Hammars anpassade grundskola har elever i årskurs F-6.  Våra lokaler ligger i den nybyggda delen av skolan. Vår utemiljö består av stora öppna ytor och lummiga vrår som inbjuder till både lek och rörelse.

Arbetssätt

Tillsammans med speciallärare, lärare och elevassistenter ska skolan präglas av att ge de elever som har sin skolgång hos oss möjlighet att nå sin maximala utveckling. En förutsättning för detta är ett varmt och inkluderande klimat.

Många av eleverna som går på Hammars anpassade grundskola fortsätter sin skolgång på Norretulls anpassade grundskola. Därför ska vi tillsammans vara en organisation som kännetecknas av medvetna strategier.

Vi tar hundratals viktiga beslut varje dag. Målet är att vi alla vet varför vi gör dessa val och kan förklara dem för andra. Att prata om dem skall vara naturligt och är den viktigaste faktorn för att vi skall kunna stödja eleven i sitt lärande.

Som ett stöd i vårt arbete mot detta har vi formulerat 8 punkter som alla elever, kollegor och vårdnadshavare kan förvänta sig att möta när de kliver in i något av våra klassrum oavsett om det är hos oss eller på Norretulls anpassade grundskola. Det kommer se olika ut men det är dessa åtta grundpelare som vi skall bygga den pedagogiska verksamheten kring.

Fritidshem

Eleverna har möjlighet till fritidshem hos oss på våra två avdelningar Gula och Röda Bubblan.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?