Väskolan

Väskolan ligger i Vä, cirka en mil utanför Kristianstad. Intill skolan ligger idrottsplats, friluftsbad och tennishall. Lokalbussar går från Kristianstad och stannar precis utanför skolan.

Om skolan

Väskolan är en F-9-skola med ca 500 elever. Skolans verksamhet är organiserad i två spår för år F-9. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Skolan har fyra specialpedagoger som är organiserade i ett arbetslag och som tillsammans med kuratorer och skolsköterska utgör skolans elevhälsa. Skolan tillhör skolområde Västra.

Telefonummer till arbetslagen

Arbetslag F-3 A                                          044-13 41 14

Arbetslag 4-6 A                                          044-13 41 15                    

Arbetslag 7-9 A                                          044-13 41 16

Arbetslag F-3 B                                          044-13 41 13

Arbetslag 4-6 B                                          044-13 41 11                    

Arbetslag 7-9 B                                          044-13 41 12

Fritidshem A                                              0738-53 28 76 

Fritidshem B                                              0738-53 28 78

Fritidsklubben                                           0733-13 40 57, 0733-13 41 05  

Skolbibliotek                                              044-13 41 19

  

Personal

På skolan arbetar ca 50 personer. Verksamheten leds av rektorerna Emma Niklasson, som ansvarar för år F-3 och fritidshemmet och Ulf Nilsson, som ansvarar för år 4-9. 

Byggnaden

Skolan genomgick under 2008-2010 en omfattande renovering och nyinvigdes den 19 augusti 2010. 

Utöver lektionssalar finns två matsalar, ett bibliotek och en cafeteria med biljard- och pingisbord och en liten scen. Alla lokaler som eleverna använder finns på samma våningsplan.

Skolans prioriterade mål

Vi vill vara långsiktiga i vårt arbete och av detta skäl kommer vi att arbeta efter nedanstående mål ur Lgr 11 under läsåret 2018/2019.

2.4 Skola och omvärld: har inblick i närsamhället och dess arbetet- föreningsliv- och kulturliv.

2.5 Övergång och samverkan: Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.

2.1 Normer och värden: respektera andra människors egenvärde.

2.3 Elevernas ansvar och inflytande: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

2.4 Skola och hem: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

2.2 Kunskaper: kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

2.7 Bedömning och betyg: utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Väskolan

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 41 00

Besöksadress

Folkvandringen 1

291 65 Kristianstad

Postadress

Väskolan

Folkvandringen 1

291 65 Kristianstad

Fler kontakter

Roger Persson

Rektor åk F-3 & fritidshem

044-13 40 60

Ulf Nilsson

Rektor åk 4-9

044-13 41 01

Jessika Sköld

Administratör

044-13 41 00