Väskolan

Väskolan ligger i Vä, cirka en mil utanför Kristianstad. Intill skolan ligger idrottsplats, friluftsbad och tennishall. Lokalbussar går från Kristianstad och stannar precis utanför skolan.

Om skolan

Väskolan är en F-9-skola med ca 500 elever. Skolans verksamhet är organiserad i två spår för år F-9. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Skolan har fyra specialpedagoger som är organiserade i ett arbetslag och som tillsammans med kuratorer och skolsköterska utgör skolans elevhälsa. Skolan tillhör skolområde Västra.

Personal

På skolan arbetar ca 50 personer. Verksamheten leds av rektorerna Emma Niklasson, som ansvarar för år F-3 och fritidshemmet och Ulf Nilsson, som ansvarar för år 4-9.

Byggnaden

Skolan genomgick under 2008-2010 en omfattande renovering och nyinvigdes den 19 augusti 2010. 

Utöver lektionssalar finns två matsalar, ett bibliotek och en cafeteria med biljard- och pingisbord och en liten scen. Alla lokaler som eleverna använder finns på samma våningsplan.

 

Skolans prioriterade mål

Vi vill vara långsiktiga i vårt arbete och av detta skäl kommer vi att arbeta efter nedanstående mål under läsåret 2018/2019.

Mål 1: (ur Lgr 11 kap 2.1 Normer och värden)

Respektera andra människors egenvärde och i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Mål 2: (ur Lgr 11 kap 2.2 Kunskaper)

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,  informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande

Mål 3: (ur Lgr 11 kap 2.3 Elevernas ansvar och inflytande)

Skola:

Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet  

skolan

Fritids:

Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Väskolan

Skolområde Västra

Telefon

044-13 41 00

Besöksadress

Folkvandringen 1

291 65 Kristianstad

Postadress

Väskolan

Folkvandringen 1

291 65 Kristianstad

Fler kontakter

Emma Niklasson

Rektor åk F-3

044-13 40 60

Ulf Nilsson

Rektor åk 4-9

044-13 41 01

Jessika Sköld

Administratör

044-13 41 00