Medelstor förbränningsanläggning - registrering

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

Medelstora förbränningsanläggningar

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. En förbränningsanläggning är medelstor, om den sammanlagda installerade effekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW.

I förordningen framgår krav på registrering och bestämmelser om hur sammanräkning av enskilda pannors effekt ska göras för att bedöma en anläggnings storlek. Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning i Kristianstads kommun är skyldig att lämna information om den till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Det finns också krav på mätning av rökgaserna. Hur ofta det ska göras beror på anläggningseffekt och drifttid. Begränsningsvärden finns för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft.

När registrering ska göras

  • Nya anläggningar, från 20 december 2018. Innan anläggningen tas i drift.
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 MW, senast 1 januari 2024.
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 MW, senast 1 januari  2029.

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift innan den 20 december 2018, och en ny förbränningsanläggning är en anläggning som tas i drift från och med 20 december 2018.

Registrerade anläggningar

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade i Kristianstads kommun.

Register

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

C4 Energi AO-värme

556222-2223

Stafvre 6

C4 Energi AO-värme

556222-2223

Åhus 558:93

HK Scan Sweden AB

556655-4597

Slakteriet 4

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a

736200-2102

Nöbbelöv 39:3

The Absolut Company

556015-0178

Ugerups Säteri 3:2

The Absolut Company

556015-0178

Spritan 5


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?