Tillstånd, regler och tillsyn

När du startar en verksamhet eller gör förändringar i din verksamhet är det bra att ta kontakt med kommunen. Hos oss får du information och råd om vad som gäller.

Alla olika tillstånd och regler

Längre ner på den här sidan hittar du länkar till detaljerad information om olika tillstånd och regler som gäller för verksamheter.

Vilka tillstånd behövs

Tillstånd som krävs kan till exempel vara bygglov, alkoholtillstånd eller miljöfarlig verksamhet.
Verksamt har en lista på vilka tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av kommunen.

Tillsyn

Kommunen gör tillsyn på till exempel brandskydd, miljöfarlig verksamhet, livsmedelsverksamhet, alkoholservering och försäljning av folköl och tobak. Vissa verksamheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter.

Företagslotsar

Kristianstads kommuns företagslotsar hjälper dig. Du hittar deras uppgifter under kontakt.

Alkoholservering

För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Innehåller din utrustning 14 ton CO2e eller mer är du tvungen att göra läckagekontroller varje år och rapportera in resultatet till kommunen. Årsrapport för 2023 skickas in senast 31 mars 2024.

Miljöfarlig verksamhet

Det finns många företag som klassas som miljöfarlig verksamhet. Det handlar framför allt om företag där användning av mark, byggnader och anläggningar orsakar utsläpp till mark eller vatten. Ibland kan det också handla om andra störningar som påverkar människor eller miljön.

Skyltning

För skyltning på offentlig plats finns särskilda skyltplatser där du behöver polistillstånd. Ska du sätta upp, flytta eller ändra på en skylt på din egen fastighet så krävs bygglov. Det gäller även former av större budskap på fasaden.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?