Mark och lokaler

Vill du köpa en färdig planerad industritomt? Eller hyra en lokal för industri och handel?

Lediga lokaler i kommunen

Kommunen äger verksamhets- och kontorsbyggnader som vi hyr ut till företagare.

Hyresvärdar

Lokalguiden

Lokalguiden hjälper företag att hitta nya lokaler runt om i Sverige samtidigt som de hjälper fastighetsägare att fylla deras vakanta ytor.

Objektvision

Kristianstads kommun har ett samarbete med Objektvision.se. Samarbetet innebär att du som fastighetsägare kostnadsfritt kan annonsera dina kommersiella objekt på Objektvision.se genom vårt kommunavtal.

Verksamhetsmark

Vi har lediga tomter för verksamhet runt om i kommunen.  Priserna varierar från 75 till 400 kronor per kvadratmeter. Via nedan länk hittar du en lista över verksamhetsmark för olika typer av verksamheter, som exempelvis industri och handel.

Arrendera mark

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark kontaktar du medborgarcenter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?