Om du ska starta ett solarium måste du göra en anmälan. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium försäkra sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Innan du anmäler

Lokalen där du ska ha din solarieverksamhet måste ha en bra ventilation. Kontrollera med fastighetsägaren om ventilationen räcker till eller om den måste kompletteras. Det är bra om det finns duschmöjligheter för kunderna, men det är inget krav. För ändring av lokalens användningsområde ska du kontakta kommunens bygglovsavdelning. De kan också svara på om lokalen behöver tillgänglighetsanpassas.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala till exempel 1:50 eller 1:100. Ritningen ska visa lokalernas användningsområde, exempelvis placering av solarier, dusch, toaletter och städförråd.
  • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort luftflödet är, hur många personer är ventilationen dimensionerad för).
  • Protokoll från senast utförda OVK.
  • Intyg från solarietillverkaren.
  • En skylt på varje solarium som visar att den är märkt med UV-typ 3.
  • En rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av lysrör som ska användas enligt tillverkaren.
  • Anslag med Strålsäkerhetsmyndighetens "Råd för att skydda din hälsa" uppsatt vid varje solarium.
  • Anslag med exponeringsschema enligt tillverkaren med tillhörande rekommendationer beroende på kundens hudtyp.

När du skickat in din anmälan

När du har skickat in anmälan kontaktar vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen dig. Vi bokar en tid för inspektionsbesök för att gå igenom de uppgifter du lämnat och se hur lokalen ser ut. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Om din verksamhet ändras

Om din solarieverksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten ska du anmäla det till  oss så fort som möjligt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?