För skyltning på offentlig plats finns särskilda skyltplatser där du behöver polistillstånd. Ska du sätta upp, flytta eller ändra på en skylt på din egen fastighet så krävs bygglov. Det gäller även former av större budskap på fasaden.

Skyltning

I kommunen finns sju platser för tillfällig skyltning (för placering se gula symboler i kartan ovan, där du kan klicka på punkterna för mer information). Vid dessa platser finns det möjlighet att annonsera för kommande evenemang i kommunen. För att upprätthålla ordningen på platsen finns det ett antal punkter som arrangören måste förhålla sig till:

  • Giltigt polistillstånd för användande av offentlig plats krävs
  • Egna skyltställ ska användas
  • Placering får ske innanför de gula aluminiumskyltarna på platserna
  • Skylten får inte skymma eventuella andra skyltar
  • Annonsören ansvarar för uppsättning, nedtagning och att det är god ordning på platsen.
  • Skylten får sättas upp tidigast tre veckor före arrangemanget och ska plockas ned dagen efter arrangemangets slut.
    Om inte arrangören tar ned skylten vid evenemangets slut  gör kommunen det och arrangören debiteras enligt antagen taxa. Vid större internationella och nationella arrangemang får annonsering ske upp till sex veckor före arrangemanget.
  • Måttet på skylten får max vara 250 x 120 cm.
  • Skyltplatserna får enbart användas för information och marknadsföring till evenemang - inte som löpande reklamplats till enskilda företag.

Exempel

Skyltning godkänns för: öppet hus, teaterföreställning, konserter, marknad/loppmarknad, idrottsarrangemang, cirkus etc.

Skyltning godkänns inte för: ren företagsreklam, julbord, räkfrossa, ålagille, återkommande pubkvällar etc.

Skyltar på egen fastighet

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Inom centrala Kristianstad kan möjlighet till skyltning, liksom skyltens utformning, också regleras av Stadsmiljöprogrammet. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du bara ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Om du förvaltar ett affärshus eller annan fastighet med flera verksamheter, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. Om bygglov beviljas kan du byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Skyltar som du inte behöver bygglov för

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagens bemärkelse. Detsamma gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men under vissa omständigheter krävs då istället tillstånd från Länsstyrelsen.

Affischering

Affischering på kommunal mark får endast ske på de anslagstavlor som finns utplacerade runt om i staden och byarna - ingen annan plats är tillåten (för placering se vita symboler i kartan ovan, där du kan klicka på punkterna för mer information). En affisch per evenemang gäller och det ska ske på ordnat sätt med hänsyn till andra anslag. Det behövs inget tillstånd för att sätta upp affisch på kommunens anslagstavlor. Det kan även finnas anslagstavlor i runt om i orterna som tillhandahålls av andra aktörer (byalag, matbutiker etc) och där kan andra regler gälla.

Skyltplatser och anslagstavlor i Kristianstads kommun

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?