Förnybara energislag och minskad energianvändning är något som allt fler företag arbetar med för minska kostnaderna. Samtidigt är det ett viktigt område att arbeta med för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid.

Det gäller framförallt utsläpp från transporter som står för merparten av koldioxidutsläppen i kommunen. Energimyndigheten har tagit fram råd om energikartläggning och energieffektivisering för företag.  Det finns statligt bidrag att söka för energieffektivisering. Små och medelstora företag kan även söka bidrag för energikartläggning av verksamheten.

En viktig del av er egenkontroll är att ha uppgifter om er energianvändning och möjliga åtgärder för att energieffektivisera. En energiplan är ett bra verktyg för att få en överblick över vad som förbrukar energi och vilka åtgärder som ger god effekt.

Ett sätt att få en bra helhetsbild på er transportanvändning är att göra en transportplan. En sådan plan kan beskriva de transporter ni idag orsakar via egna bilar, inköpta transporter och transporter som ni indirekt ger upphov till. Det är även viktigt att beskriva rutiner och förändringar som ni eventuellt planerar att göra och som påverkar transportsituationen.

Energiplan

En energiplan är en del av egenkontrollen. Det är inte en engångsuppgift att ta fram energiplanen, utan en del i det löpande arbetet.

Transportplan

Att ha kunskap om de egna transporternas miljöpåverkan och möjligheten att effektivisera transporterna är en del av en verksamhets egenkontroll.

Registrering av förbränning

Förbränningsanläggningar med sammanlagd installerad effekt 1 MW eller högre, men högst 50 MW ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan den tas i drift.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?