Livsmedelsverksamhet

bild på mat

Driver du till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, food truck eller kök i en förskola? Då ska du se till att maten är säker att äta och kunderna får tillräcklig information om maten. Här får du information om att starta och driva en livsmedelsverksamhet.

Omklassning av livsmedelsverksamhet

Registrering av livsmedelsverksamhet

Anmäl till oss om du tänker: starta, köpa eller sälja en livsmedelsverksamhet. Bygga om, byta lokal. Du behöver också anmäla om verksamheten är tillfällig.

Avregistrering av livsmedelverksamhet

Livsmedelskontroll hos verksamheter

Den som driver en livsmedelsverksamhet ska följa reglerna i livsmedelslagen. Det är viktigt att se till att livsmedlen är säkra genom bland annat egenkontroll och god livsmedelshygien.

Misstänkt matförgiftning

Dricksvattenanläggning

Avfallshantering för livsmedelsverksamhet

Material i kontakt med livsmedel

Företagare som tillverkar, importerar eller säljer kontaktmaterial eller produkter behöver registrera sin verksamhet hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast den 1 juli 2024.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?