Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti bilen. Mindre mobil vagn är tex en kaffemoped. Platser på kommunens mark ansöks via E-tjänsten. Platser på privat mark kontakta markägare.

Ställa upp matvagn, foodtruck eller mindre mobil vagn

Innan ni skickar in en förfrågan läs igenom checklistan och PM som finns under relaterad dokument.

OBS! Du skall skicka in en förfrågan till oss innan du ansöker om polistillstånd hos polisen. Se vilka platser vi har (se nedan) och gå sedan in via e-tjänsten för att komma igång. All kommunikation sker via e-tjänsten. Handläggningstiden är normalt 5 arbetsdagar, under semesterperiod kan handläggningstiden bli något längre.

Förfrågan avser max ett kalenderår, fr.om 1 oktober går det bra att skicka in en förfrågan som avser nästkommande kalenderår.

Matvagnen/foodtrucken får ställas upp och ha öppet

Vardagar mellan kl. 08 - 22

Fredag-lördag och helgdagar kl. 08 - 04

OBS! Avser endast matvagnar på Lilla Torg! I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Det finns pollare (låga stolpar) runt gågatorna som ska hindra obehörig trafik från kl 11.30 - 05. Ni behöver därför ansöka om behörighet att sänka pollare och dispens att köra på gågatorna.

Dokument och e-tjänst för ansökan

Följande platser finns för matvagn, foodtrucks och mindre mobil vagn.

Kommunägd mark

Dessa platser söker du genom att skicka in en förfrågan till kommunen via e-tjänsten.

 • Lilla Torg (Kristianstad) - Fåtal platser lediga 2024.
 • Stora Torg (Kristianstad) - Båda platser upplåtna period 2024-01-01--2024-12-31.
 • Norr om Tivoliparken (Kristianstad)
 • Östra Kommunhuset (Kristianstad)
 • Tegelbruksvägen (Kristianstad/Näsby)
 • Fädriften (Åhus) - 1 plats upplåtna period 2024-06-01--2024-08-31, 1 plats ledig.
 • Köpmannagatan (Åhus)
 • Torget (Åhus) Fåtal platser lediga 2024. Platser upplåtna period 2024-03-15--2024-11-30
 • Åvägen (Åhus)

Privatägd mark 

Dessa platser kräver ingen förfrågan till kommunen. För intresse vänligen kontakta följande, se nedan.

För övriga platser på privatägd mark, vänligen kontakta markägare.

Är du osäker på vem som är markägare?

Vänligen kontakta Medborgarcenter 044-13 50 00

När kan jag ansöka om plats?

Inför nästkommande kalenderår med startdatum 1 oktober.

Plats kan sökas som mest ett kalenderår i taget. Det är först till kvarn, plats tilldelas först efter att polisen utfärdat tillståndsbeviset. Det går inte att reservera en plats och du är inte garanterad samma plats. Skicka därför alltid in en förfrågan till oss via E-tjänsten.

Vad kostar det?

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige. Kommunerna delas in i zoner (zon 1,2,3.)

Zon 1: Gågatorna och torgen i Kristianstad Centrum

Zon 2: Delar av Kristianstad centrum, området vid Högskolan Kristianstad, Naturum samt Åhus centrum, Åhusparken och parkeringen vid Åhus Idrottsplats.

Zon 3: Övriga platser i kommunen.

Stationär matvagn/foodtruck (om matvagn inte ska flyttas nattetid OBS! kräver tillfälligt bygglov).

Zon 1: 5 350 kr/månad, Zon 2: 3 250 kr/mån, Zon 3: 1 000kr/mån

Mobil matvagn/foodtruck (flyttas nattetid).

Zon 1: 70kr/dag, Zon 2: 40kr/dag, Zon 3: 30kr/dag.

Mindre mobila glass/kaffevagn (flyttas nattetid).

Zon 1: 50kr/dag, Zon 2: 25kr/dag, Zon 3: 15kr/dag.

Alla avgifter är inklusive moms

Kommunens avgift faktureras i förhand.

Bifoga en karta över zonerna (1-3) för taxa

Kan jag får elanslutning?

Elanslutning på kommunägd mark:

 • Lilla torg
 • Stora torg
 • Torget i Åhus

Kostnad för elanslutning tillkommer enligt Kristianstads kommun taxa. För mer information kontakta oss.

Övriga platser kräver eget elaggregat.

Viktigt – Glöm ej förankra kabel med kabelskydd!

Jag har inte fått mitt polistillstånd, vem kontaktar jag?

Vänligen kontakta polismyndigheten i Malmö.

Polisen handlägger inte ärendet förrän ansökningsavgiften är betald och inte ärenden innan 3 månader före startdatum.

När du fått ditt polistillstånd/tillståndsbevis från polismyndigheten kan du starta din verksamhet från det startdatum som tillstyrks i tillståndsbeviset. Kommunen meddelar inget muntligt godkännande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 31 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?