Hälsoskydd i undervisningsverksamhet

Innan man startar en ny förskola, skola eller fritidshem ska en anmälan gällande hälsoskydd göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det gäller både för kommunala och fristående verksamheter. Anmälan ska göras minst sex veckor innan lokalerna tas i bruk.

Verksamheter som ska anmälas

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Specialskola
 • Internationell skola

När ska en anmälan göras?

En anmälan ska göras när:

 • en ny verksamhet startar.
 • en befintlig verksamhet tillfälligt flyttar helt eller delvis till andra lokaler, exempelvis paviljonger.
 • en befintlig verksamhet utökas, till exempel med en eller flera paviljonger.
 • verksamheten flyttar till andra lokaler.
 • en skola utökas med exempelvis förskola eller fritidshem, eller tvärtom.

Andra lagstiftningar och regler

Det finns även andra lagstiftningar och regler som du behöver ta hänsyn till före uppstart/ändring av verksamheten. Det kan gälla till exempel bygglov och registrering av livsmedelverksamhet. Tänk på att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. 

När vi har fått in er anmälan

När anmälan har kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktar en handläggare dig för att boka in ett besök i lokalerna. Vid besöket tittar handläggaren på om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken. Efter besöket fattas ett beslut angående din anmälan.

Vad vi tittar på i bedömningen

I bedömningen tittar vi bland annat på:

 • Lokaliseringen av verksamheten.
 • Lokalernas lämplighet, till exempel avseende yta, ventilation, temperatur samt antal toaletter.
 • Utemiljön, till exempel friyta per barn.
 • Verksamhetens egenkontroll.

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Utöver detta tas en årlig tillsynsavgift ut av alla förskolor och skolor i kommunen. Tillsyn görs vartannat år.

Nedläggning

Vid nedläggning av verksamheten vill vi gärna bli meddelade om detta så att vi kan avregistrera verksamheten i vårt ärendehanteringssystem och därmed även ta bort den årliga tillsynsavgiften.

Frågor eller funderingar?

Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du har frågor eller funderingar som rör anmälan av en undervisningsverksamhet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?