Förvärvstillstånd

Om du köper en lantbruksfastighet kan du behöva ett så kallat jordförvärvstillstånd för att kunna söka lagfart. Du kan ansöka om ett sådant tillstånd hos länsstyrelsen.

Jordförvärvslagen reglerar inköp av jordbruksfastigheter. I vissa fall krävs tillstånd enligt lagen för att få lagfart eller för att få en fastighetsbildningsåtgärd genomförd. I Skåne är lagen enbart aktuell när juridiska personer köper jordbruksmark av privatpersoner. Har du fått fastigheten genom bodelning eller arv behöver du inte förvärvstillstånd.

Syftet med lagen är att behålla balansen i markinnehav, eftersom bolag annars hade kunnat konkurrera ut privatpersoners ägande av jordbruksmark.               

Vad är ett förvärvstillstånd?

Förvärvstillstånd är ett medgivande som lämnas av länsstyrelsen att få förvärva en lantbruksfastighet. Om du inte har ett förvärvstillstånd i ett fall detta krävs, blir köpet ogiltigt. Bestämmelserna finns i Jordförvärvslagen (SFS 1979:230).  

Jordförvärvslagen gäller för fastigheter som är taxerade som lantbruksenhet. Hur en fastighet är taxerad framgår av fastighetstaxeringsbeviset. Har du inget sådant kan du vända dig till Skatteverket. Du måste då kunna uppge rätt fastighetsbeteckning med fastighetsnamn, fastighetsnummer och kommun.

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 31 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?