Vill du börja sälja folköl? Då ska du anmäla det till Kristianstads kommun, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, senast när verksamheten startar.

Registrera försäljningen av folköl

För att få sälja eller servera folköl krävs att du har en registrerad livsmedelsverksamhet. Du ska antingen servera mat eller sälja matvaror med ett varierat utbud. Med folköl menas att alkoholhalten i ölen ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Det kostar pengar att sälja eller servera folköl. Du betalar en avgift för tillsyn och administration av registret.

Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lagen följs. Bland annat ska all personal känna till och följa reglerna för försäljning av folköl. På ditt försäljningsställe ska det finnas ett egenkontrollprogram. Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som du hittar via länken nedan.

Information på minoritetsspråk

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns information på andra språk.

18 års gräns för köp av folköl

Försäljningsregler

Dekaler för åldersgräns kan beställas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja folköl om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam.
  • Det bör finnas en tydlig skylt eller information om åldersgräns vid kassan och där folköl förvaras.
  • Du ska ha ett egenkontrollprogram tillgängligt i försäljningslokalen. Det är viktigt med noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns.
  • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. Om du har en butik ska den ha ett brett sortiment av matvaror. Till exempel konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det behöver vara ett flertal av varje varutyp. Det räcker inte med enstaka varor.  Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får bara sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.
  • Marknadsföring och reklam av folköl får inte uppmana till att dricka folköl. Reklamen får inte heller vara påträngande.

Tillsyn

Kommunen genomför tillsyn på försäljningsställen av folköl. Syftet med tillsynsbesöket är att:

  • informera om de regler som gäller vid försäljning
  • kontrollera att reglerna följs
  • stödja verksamheten att klara de krav som ställs i lagen

Ska du sluta sälja folköl?

När du säljer din verksamhet, eller om den ska upphöra av annan anledning, ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan avanmäla verksamheten via e-tjänsten som du hittar under Relaterad Information på sidan. I samma e-tjänst kan du också anmäla upphörande av livsmedel, tobakstillstånd, försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, samt dricksvattenanläggning. Använd länken nedan för att komma till e-tjänsten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?